Edukacja dzieci w zakresie nauk ścisłych – idee Jana Amosa Komeńskiego

Elżbieta Jaszczyszyn

Streszczenie w języku polskim


W artykule podjęto próbę ukazania w sposób syntetyczny myśli Jana Amosa Komeńskiego jako prekursora pedagogiki przedszkolnej, a także określenia, co sprawia, że jego myśl jest ciągle aktualna zarówno w teorii, jak i w praktyce pedagogicznej przedszkola. Te ustalenia pozwalają dokonać porównania z tym, co wiemy i czym kierujemy się aktualnie. Analiza całego życia Komeńskiego to połączenie wartości samego dorobku, formatu działań badawczych, organizatorskich i publicystycznych oraz cech czasów, w jakich przyszło nam współcześnie żyć.


Słowa kluczowe


Jan Amos Komeński; komeniologia; pedagogika przedszkolna; nauki ścisłe; dziecko; treści nauczania

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Literature

Banszel K. (1931). Jan Amos Komeński i jego „szkoła Macierzyńska”, czyli program rozumnego wychowania dzieci w pierwszych sześciu latach (odbitka z Głosu Ewangelickiego, 1932, 46, pp. 3–4; 47, pp. 4–5; 48, pp. 3–4; 49, pp. 6–7; 50, p. 3). Warszawa: Dom Książki Polskiej.

Bartkiewicz K. (2020). Zastosowanie metody odkrywania przez dociekanie w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych w centrum nauki Leonardo da Vinci. In: K. Bidziński (red.), Dziecko jako badacz. Nauczanie oparte na metodzie odkrywania przez dociekanie (pp. 27–41). Kielce: Wyd. UJK.

Bobrowska-Nowak W. (1978). Historia wychowania przedszkolnego. Warszawa: WSiP.

Karbowniczek J. (2011). Z historii wychowania przedszkolnego. In: J. Karbowniczek, M. Kwaśniewska, B. Surma, Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką (pp. 9–80). Kraków: Wyd. WAM.

Komenský J.A. (2017). Szkoła macierzyńska czyli Program rozumnego wychowania dzieci w pierwszych sześciu latach. Leszno: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego.

Komeński J.A. (1973). Pampaedia (tłum.: K. Remerowa, Wstęp: B. Suchodolski). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Korniluk M. (2003). Działania przyrodnicze i ekologiczne w przedszkolu. In: E. Jaszczyszyn (red.), Ekologiczna edukacja przedszkolna (pp. 141–157). Białystok: Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Agro-Group.

Kurdybacha Ł. (red.). (1967). Historia wychowania, t. 1. Warszawa: PWN.

Piaget J. (1996). Jan Amos Komeński. In: C. Kupisiewicz, I. Wojnar (red.), Myśliciele o wychowaniu, t. 2 (pp. 437–463). Warszawa: Polska Oficyna Wydawnicza BGW.

Piobetta J.-B. (1952). Introduction. In: J.A. Comenius, La Grande Didactique (p. 26). Paris: PUF.

Sokołowska D. (2020). Implementacja metody odkrywania przez dociekanie w praktykę szkolną. In: K. Bidziński (red.), Dziecko jako badacz. Nauczanie oparte na metodzie odkrywania przez dociekanie (pp. 129–142). Kielce: Wyd. UJK.

Sztobryn S. (2004). Pedagogika Nowego Wychowania. In: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1 (pp. 278–292). Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

Netography

Chodakowska J. (1975). „Pampaedia”, Jan Amos Komeński, Wrocław 1974, Recenzja. Rozprawy z Dziejów Oświaty, 18, pp. 226–229. Retrieved from: https://bazhum.muzhp.pl (access: 24.04.2021).

Comenius J.A. (1643). Physicae ad lumen divinum reformatae synopsis, philodidacticorum et theodidactorum censurae exposita. Amsterdam: Waesberge Jansson van Jan; Waesberge Jansson van Jodocus. Retrieved from: https://www.wbc.poznan.pl (access: 26.04.2021).

Comenius J.A. (1883). Wielka dydaktyka Jana Amosa Komeńskiego. Warszawa: nakładem Redakcyi Przeglądu Pedagogicznego. Retrieved from: http://pbc.up.krakow.pl (access: 25.04.2021).

Dymek K. (2015). Koncepcja edukacji nieustającej Jana Amosa Komeńskiego w recepcji studenta. Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne, 2, pp. 157–164. Retrieved from: https://repozytorium.uph.edu.pl (access: 20.04.2021).

Dzida G. (2015). Edukacja człowieka w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych według koncepcji Jana Amosa Komeńskiego. Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne, 2, pp. 207–214. Retrieved from: https://repozytorium.uph.edu.pl (access: 20.04.2021).

Gwiazdowicz M., Stankiewicz P. (2015). Wprowadzenie. In: M. Gwiazdowicz, P. Stankiewicz (red.), Studia BAS. Technology Assessment. Problematyka oceny technologii, 3(43), pp. 5–11. Retrieved from: http://orka.sejm.gov.pl/Wydbas.nfs (access: 26.04.2021).

Klim-Klimaszewska A., Jagiełło E. (2014). Edukacja przedszkolna w koncepcji Jana Amosa Komeńskiego. Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne, 1, pp. 175–187. Retrieved from: https://repozytorium.uph.edu.pl (access: 21.04.2021).

Knosala B. (2015). O nowej relacji między sztuką, techniką i humanistyką w ujęciach teoretycznych i praktyce społecznej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 79, pp. 113–126. Retrieved from: http://yadda.icm.edu.pl (access: 22.04.2021).

Meissner-Łozińska J. (2018). Podstawy teoretyczne idei powszechnego kształcenia Jana Amosa Komeńskiego. Polonia Journal, 7, pp. 47–54. Retrieved from: https://poloniajournal.wseh.pl (access: 5.07.2021).

Oelszlaeger-Kosturek B. (2020). neurobiologiczne uwarunkowania uczenia się. Wybrane zagadnienia. Prima Educatione, 4, pp. 59–71. Retrieved from: https://journals.umcs.pl (access: 23.04.2021).

Regulation of the European Parliament. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/Pl/tXt/PDF (access: 14.03.2021).

Regulation of the Minister of national Education of February 14, 2017 on the core curriculum for pre-school education and the core curriculum for general education for primary schools, including students with moderate or severe intellectual disability, general education for the first-cycle industry school, general education for special education training for work and general education for post-secondary schools (Dz.U. 2017 poz. 356 [Journal of Laws of 2017, item 356]). Retrieved from: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20170000356 (access: 23.04.2021).

Sitarska B. (2018). Jan Amos Komeński w trzecim tysiącleciu. Odczytania – kontynuacje – praktyka. Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne, 5, pp. 211–250. Retrieved from: https://repozytorium.uph.edu.pl (access: 20.04.2021).

Wikipedia. (2020). Nauki ścisłe. Retrieved from: https://pl.wikipedia.org/wiki/nauki_%c5%9bcis%c5%82e (access: 18.04.2021).

Żuraw H. (2019). Komeniologia jako nauka – współczesne dylematy wokół twórczości Komeńskiego i o Komeńskim. Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne, 6, pp. 101–112. Retrieved from: https://repozytorium.uph.edu.pl (access: 20.04.2021).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2021.5.205-213
Data publikacji: 2021-11-15 21:31:58
Data złożenia artykułu: 2021-04-30 15:26:01


Statystyki


Widoczność abstraktów - 639
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 303

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2021 Elżbieta Jaszczyszyn

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.