Educating Children in Science – Ideas from John Amos Comenius

Elżbieta Jaszczyszyn

Abstract


The article attempts to synthetically present the thought of John Amos Comenius, as a precursor of preschool pedagogy. An attempt has been made to determine what makes his thought still current in theory and pedagogical practice in kindergarten. These findings make it possible to compare what we know and what we are guided by at present. The analysis of Comenius’ whole life is a combination of the value of the work itself, the format of research, organizational and journalistic activities, and the features of the times in which we live today.


Keywords


John Amos Comenius; comeniology; pre-school education; science; child; learning content

Full Text:

PDF

References


Literature

Banszel K. (1931). Jan Amos Komeński i jego „szkoła Macierzyńska”, czyli program rozumnego wychowania dzieci w pierwszych sześciu latach (odbitka z Głosu Ewangelickiego, 1932, 46, pp. 3–4; 47, pp. 4–5; 48, pp. 3–4; 49, pp. 6–7; 50, p. 3). Warszawa: Dom Książki Polskiej.

Bartkiewicz K. (2020). Zastosowanie metody odkrywania przez dociekanie w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych w centrum nauki Leonardo da Vinci. In: K. Bidziński (red.), Dziecko jako badacz. Nauczanie oparte na metodzie odkrywania przez dociekanie (pp. 27–41). Kielce: Wyd. UJK.

Bobrowska-Nowak W. (1978). Historia wychowania przedszkolnego. Warszawa: WSiP.

Karbowniczek J. (2011). Z historii wychowania przedszkolnego. In: J. Karbowniczek, M. Kwaśniewska, B. Surma, Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką (pp. 9–80). Kraków: Wyd. WAM.

Komenský J.A. (2017). Szkoła macierzyńska czyli Program rozumnego wychowania dzieci w pierwszych sześciu latach. Leszno: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego.

Komeński J.A. (1973). Pampaedia (tłum.: K. Remerowa, Wstęp: B. Suchodolski). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Korniluk M. (2003). Działania przyrodnicze i ekologiczne w przedszkolu. In: E. Jaszczyszyn (red.), Ekologiczna edukacja przedszkolna (pp. 141–157). Białystok: Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Agro-Group.

Kurdybacha Ł. (red.). (1967). Historia wychowania, t. 1. Warszawa: PWN.

Piaget J. (1996). Jan Amos Komeński. In: C. Kupisiewicz, I. Wojnar (red.), Myśliciele o wychowaniu, t. 2 (pp. 437–463). Warszawa: Polska Oficyna Wydawnicza BGW.

Piobetta J.-B. (1952). Introduction. In: J.A. Comenius, La Grande Didactique (p. 26). Paris: PUF.

Sokołowska D. (2020). Implementacja metody odkrywania przez dociekanie w praktykę szkolną. In: K. Bidziński (red.), Dziecko jako badacz. Nauczanie oparte na metodzie odkrywania przez dociekanie (pp. 129–142). Kielce: Wyd. UJK.

Sztobryn S. (2004). Pedagogika Nowego Wychowania. In: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1 (pp. 278–292). Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

Netography

Chodakowska J. (1975). „Pampaedia”, Jan Amos Komeński, Wrocław 1974, Recenzja. Rozprawy z Dziejów Oświaty, 18, pp. 226–229. Retrieved from: https://bazhum.muzhp.pl (access: 24.04.2021).

Comenius J.A. (1643). Physicae ad lumen divinum reformatae synopsis, philodidacticorum et theodidactorum censurae exposita. Amsterdam: Waesberge Jansson van Jan; Waesberge Jansson van Jodocus. Retrieved from: https://www.wbc.poznan.pl (access: 26.04.2021).

Comenius J.A. (1883). Wielka dydaktyka Jana Amosa Komeńskiego. Warszawa: nakładem Redakcyi Przeglądu Pedagogicznego. Retrieved from: http://pbc.up.krakow.pl (access: 25.04.2021).

Dymek K. (2015). Koncepcja edukacji nieustającej Jana Amosa Komeńskiego w recepcji studenta. Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne, 2, pp. 157–164. Retrieved from: https://repozytorium.uph.edu.pl (access: 20.04.2021).

Dzida G. (2015). Edukacja człowieka w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych według koncepcji Jana Amosa Komeńskiego. Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne, 2, pp. 207–214. Retrieved from: https://repozytorium.uph.edu.pl (access: 20.04.2021).

Gwiazdowicz M., Stankiewicz P. (2015). Wprowadzenie. In: M. Gwiazdowicz, P. Stankiewicz (red.), Studia BAS. Technology Assessment. Problematyka oceny technologii, 3(43), pp. 5–11. Retrieved from: http://orka.sejm.gov.pl/Wydbas.nfs (access: 26.04.2021).

Klim-Klimaszewska A., Jagiełło E. (2014). Edukacja przedszkolna w koncepcji Jana Amosa Komeńskiego. Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne, 1, pp. 175–187. Retrieved from: https://repozytorium.uph.edu.pl (access: 21.04.2021).

Knosala B. (2015). O nowej relacji między sztuką, techniką i humanistyką w ujęciach teoretycznych i praktyce społecznej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 79, pp. 113–126. Retrieved from: http://yadda.icm.edu.pl (access: 22.04.2021).

Meissner-Łozińska J. (2018). Podstawy teoretyczne idei powszechnego kształcenia Jana Amosa Komeńskiego. Polonia Journal, 7, pp. 47–54. Retrieved from: https://poloniajournal.wseh.pl (access: 5.07.2021).

Oelszlaeger-Kosturek B. (2020). neurobiologiczne uwarunkowania uczenia się. Wybrane zagadnienia. Prima Educatione, 4, pp. 59–71. Retrieved from: https://journals.umcs.pl (access: 23.04.2021).

Regulation of the European Parliament. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/Pl/tXt/PDF (access: 14.03.2021).

Regulation of the Minister of national Education of February 14, 2017 on the core curriculum for pre-school education and the core curriculum for general education for primary schools, including students with moderate or severe intellectual disability, general education for the first-cycle industry school, general education for special education training for work and general education for post-secondary schools (Dz.U. 2017 poz. 356 [Journal of Laws of 2017, item 356]). Retrieved from: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20170000356 (access: 23.04.2021).

Sitarska B. (2018). Jan Amos Komeński w trzecim tysiącleciu. Odczytania – kontynuacje – praktyka. Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne, 5, pp. 211–250. Retrieved from: https://repozytorium.uph.edu.pl (access: 20.04.2021).

Wikipedia. (2020). Nauki ścisłe. Retrieved from: https://pl.wikipedia.org/wiki/nauki_%c5%9bcis%c5%82e (access: 18.04.2021).

Żuraw H. (2019). Komeniologia jako nauka – współczesne dylematy wokół twórczości Komeńskiego i o Komeńskim. Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne, 6, pp. 101–112. Retrieved from: https://repozytorium.uph.edu.pl (access: 20.04.2021).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2021.5.205-213
Data publikacji: 2021-11-15 21:31:58
Data złożenia artykułu: 2021-04-30 15:26:01


Statistics


Total abstract view - 932
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 467

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Elżbieta Jaszczyszyn

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.