Selected Contexts of the History of the Progress of Knowledge about the Educational Potential of a Child in the Prenatal Period

Katarzyna Bożena Sadowska

Abstract


The aim of the study is to show the progress of knowledge regarding the developmental and educational potential of a child in the prenatal period. The educational potential in this study is defined as human development and educational resources. The author analyzes the ways of defining a child and childhood, signals the progress of social sciences that took place at the end of the 19th and in the 20th centuries, which was of great importance for the transformation of the concept of a child and childhood with its pre-birth period. The author also reviews the assumptions of contemporary psychology and prenatal pedagogy, and encourages a discourse on human potential from the moment of conception.


Keywords


prenatal child; prenatal psychology; prenatal pedagogy; human development and educational resources

Full Text:

PDF

References


Literature

Aries P. (1995). Dziecko i dzieciństwo w dawnych czasach. Gdańsk: Marabut.

Białecka-Pikul M., Białek A., Rynda M. (2011). Dziecko – naukowiec w kołysce czy mieszkaniec Planety Umysł? Wszechświat, 112(1–3), pp. 6–10.

Brzezińska A.I. (2015). Rozpoznawanie zasobów dziecka i środowiska rozwoju – podstawą projektowania nauczania rozwijającego. In: E. Filipiak (red.), Nauczanie rozwijające we wczesnej edukacji według Lwa S. Wygotskiego. Od teorii do zmiany w praktyce (pp. 129–140). Bydgoszcz: Wyd. Art. Studio.

Ciesielska M., Puszkin P. (red.) (2009). Nasz Dom – zrozumieć, porozumiewać się, poznać. Warszawa: Ośrodek Dokumentacji i Badań KORCZAKIANUM, Towarzystwo „NASZ Dom”, Agencja Edytorka EZOP, Drukarnia Wydawnictw Naukowych.

Dahlberg G., Moss P., Pence A. (2007). Beyond Quality in Early Childhood Educationand Care. Language of Evaluation. London: Falmer Press.

Gawlicz K. (2011). Różowe koty, spanie na prawym boku i piła w przedszkolu. Dyskursywne konstrukcje dziecka i dzieciństwa a polskie i skandynawskie praktyki pedagogiczne. In: D. Klus-Stańska, D. Bronk, A. Malenda (red.), Pedagogika wczesnej edukacji. Dyskursy, problemy, otwarcia (pp. 270–284). Warszawa: Wyd. Akademickie „Żak”.

Gopnik A. (2010). Dziecko filozofem. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Gopnik A., Meltzof A.N., Kuhl P.K. (2004). Naukowiec w kołysce. Poznań: Media Rodzina.

Jamrożek W. (2019). Pedagogika „nowego wychowania”. In: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki (pp. 691–704). Warszawa: PWN.

Kędziora S. (2012). Znaczenie muzyki w okresie prenatalnym. In: J. Uchyła-Zroski (red.), Muzyka w środowisku społecznym (pp. 288–299). Katowice: Wyd. UŚ.

Kornas-Biela D. (2002). Wokół początku życia ludzkiego. Warszawa: Wyd. PAX.

Kornas-Biela D. (2007). Psychologia prenatalna człowieka. Medycyna Praktyczna – Ginekologia i Położnictwo, 1, pp. 14–23.

Kornas-Biela D. (2009). Pedagogika prenatalna. Nowy obszar nauk o wychowaniu. Lublin: Wyd. KUL.

Laboyer F. (1986). Narodziny bez przemocy. Warszawa: Wyd. PAX.

Lichtenberg-Kokoszka E. (2017). Optymalne warunki porodu In: E. Lichtenberg-Kokoszka, E. Janiuk, J. Dzierżanowski (red.) Dziecko, aktywny uczestnik porodu. Zagadnienie interdyscyplinarne (pp. 19–34). Kraków: Impuls.

Przetacznik-Gierowska M. (2011). Kształtowanie się psychologii rozwojowej jako nauki. In: M. Przetacznik-Gierowska, M. Tyszkowa (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne, t. 1 (pp. 9–28). Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

Segiet K. (2011). Dziecko i jego dzieciństwo w perspektywie naukowego poznania i doświadczania rzeczywistości. Studium pedagogiczno-społeczne. Poznań: Wyd. Nauk. UAM.

Segiet K. (2019). Dziecko i dzieciństwo w pedagogice społecznej. In: K. Segiet, K. Słupska, A. Tokaj (red.), Etapy życiowe człowieka w kontekście pedagogiki społecznej (pp. 27–56). Poznań: Wyd. Nauk. UAM.

Skotnicka B. (2014). Prenatalne, perinatalne i postnatalne czynniki zagrożenia niepełnosprawnością intelektualną – profilaktyka i edukacja, Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych. 18(1), pp. 67–79.

Telka L. (2017). Wychowawca małego dziecka – „intelektualne życie profesjonalne”. Nauki o Wychowaniu. Studia Interdysycplinarne, 5(2), pp. 11–29. DOI: https://doi.org/10.18778/2450 4491.05.02

Tschope-Scheffler S. (2011). Dzieci potrzebują korzeni i skrzydeł. Wychowanie między przywiązaniem i autonomią. Kielce: Jedność.

Tyszkowa M. (2011). Przedmiot, problemy i zadania współczesnej psychologii rozwoju człowieka. In: M. Przetacznik-Gierowska, M. Tyszkowa (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia

ogólne, t. 1 (29–44). Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

Wojaczek M. (2017). Uczucia rodzącego się dziecka. In: E. Lichtenberg-Kokoszka, E. Janiuk, J. Dzierżanowski (red.), Dziecko, aktywny uczestnik porodu. Zagadnienie interdyscyplinarne (pp. 35–44). Kraków: Impuls.

Netography

Rubinowska A. (n.d). Psychoterapia więzi prenatalnej i okołoporodowej. Retrieved from: https://psychoterapia.1b1.pl/psychoterapia-wiezi-prenatalnej (access: 26.04.2021).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2021.5.55-71
Data publikacji: 2021-11-15 21:31:41
Data złożenia artykułu: 2021-05-05 22:17:02


Statistics


Total abstract view - 701
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 310

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.