Wybrane konteksty historii kształtowania się wiedzy na temat potencjału edukacyjnego dziecka w okresie prenatalnym

Katarzyna Bożena Sadowska

Streszczenie w języku polskim


Celem opracowania jest ukazanie wybranych kontekstów historii postępu wiedzy na temat potencjału edukacyjnego dziecka w okresie prenatalnym. Potencjał edukacyjny zdefiniowany został jako zasoby rozwojowe i edukacyjne człowieka. Autorka przeprowadziła analizę sposobów definiowania dziecka i dzieciństwa oraz zasygnalizowała postęp nauk społecznych, do którego doszło pod koniec XIX i w XX wieku, a który miał duże znaczenie w procesie transformacji koncepcji dziecka i dzieciństwa wraz z jego okresem przedurodzeniowym. Ponadto w artykule znajduje się przegląd głównych założeń współczesnej psychologii i pedagogiki prenatalnej, zachęcający do dyskursu nad edukacyjnym potencjałem człowieka od momentu jego poczęcia.


Słowa kluczowe


dziecko w okresie prenatalnym; psychologia prenatalna; pedagogika prenatalna; zasoby rozwojowe i edukacyjne człowieka

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Literature

Aries P. (1995). Dziecko i dzieciństwo w dawnych czasach. Gdańsk: Marabut.

Białecka-Pikul M., Białek A., Rynda M. (2011). Dziecko – naukowiec w kołysce czy mieszkaniec Planety Umysł? Wszechświat, 112(1–3), pp. 6–10.

Brzezińska A.I. (2015). Rozpoznawanie zasobów dziecka i środowiska rozwoju – podstawą projektowania nauczania rozwijającego. In: E. Filipiak (red.), Nauczanie rozwijające we wczesnej edukacji według Lwa S. Wygotskiego. Od teorii do zmiany w praktyce (pp. 129–140). Bydgoszcz: Wyd. Art. Studio.

Ciesielska M., Puszkin P. (red.) (2009). Nasz Dom – zrozumieć, porozumiewać się, poznać. Warszawa: Ośrodek Dokumentacji i Badań KORCZAKIANUM, Towarzystwo „NASZ Dom”, Agencja Edytorka EZOP, Drukarnia Wydawnictw Naukowych.

Dahlberg G., Moss P., Pence A. (2007). Beyond Quality in Early Childhood Educationand Care. Language of Evaluation. London: Falmer Press.

Gawlicz K. (2011). Różowe koty, spanie na prawym boku i piła w przedszkolu. Dyskursywne konstrukcje dziecka i dzieciństwa a polskie i skandynawskie praktyki pedagogiczne. In: D. Klus-Stańska, D. Bronk, A. Malenda (red.), Pedagogika wczesnej edukacji. Dyskursy, problemy, otwarcia (pp. 270–284). Warszawa: Wyd. Akademickie „Żak”.

Gopnik A. (2010). Dziecko filozofem. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Gopnik A., Meltzof A.N., Kuhl P.K. (2004). Naukowiec w kołysce. Poznań: Media Rodzina.

Jamrożek W. (2019). Pedagogika „nowego wychowania”. In: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki (pp. 691–704). Warszawa: PWN.

Kędziora S. (2012). Znaczenie muzyki w okresie prenatalnym. In: J. Uchyła-Zroski (red.), Muzyka w środowisku społecznym (pp. 288–299). Katowice: Wyd. UŚ.

Kornas-Biela D. (2002). Wokół początku życia ludzkiego. Warszawa: Wyd. PAX.

Kornas-Biela D. (2007). Psychologia prenatalna człowieka. Medycyna Praktyczna – Ginekologia i Położnictwo, 1, pp. 14–23.

Kornas-Biela D. (2009). Pedagogika prenatalna. Nowy obszar nauk o wychowaniu. Lublin: Wyd. KUL.

Laboyer F. (1986). Narodziny bez przemocy. Warszawa: Wyd. PAX.

Lichtenberg-Kokoszka E. (2017). Optymalne warunki porodu In: E. Lichtenberg-Kokoszka, E. Janiuk, J. Dzierżanowski (red.) Dziecko, aktywny uczestnik porodu. Zagadnienie interdyscyplinarne (pp. 19–34). Kraków: Impuls.

Przetacznik-Gierowska M. (2011). Kształtowanie się psychologii rozwojowej jako nauki. In: M. Przetacznik-Gierowska, M. Tyszkowa (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne, t. 1 (pp. 9–28). Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

Segiet K. (2011). Dziecko i jego dzieciństwo w perspektywie naukowego poznania i doświadczania rzeczywistości. Studium pedagogiczno-społeczne. Poznań: Wyd. Nauk. UAM.

Segiet K. (2019). Dziecko i dzieciństwo w pedagogice społecznej. In: K. Segiet, K. Słupska, A. Tokaj (red.), Etapy życiowe człowieka w kontekście pedagogiki społecznej (pp. 27–56). Poznań: Wyd. Nauk. UAM.

Skotnicka B. (2014). Prenatalne, perinatalne i postnatalne czynniki zagrożenia niepełnosprawnością intelektualną – profilaktyka i edukacja, Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych. 18(1), pp. 67–79.

Telka L. (2017). Wychowawca małego dziecka – „intelektualne życie profesjonalne”. Nauki o Wychowaniu. Studia Interdysycplinarne, 5(2), pp. 11–29. DOI: https://doi.org/10.18778/2450 4491.05.02

Tschope-Scheffler S. (2011). Dzieci potrzebują korzeni i skrzydeł. Wychowanie między przywiązaniem i autonomią. Kielce: Jedność.

Tyszkowa M. (2011). Przedmiot, problemy i zadania współczesnej psychologii rozwoju człowieka. In: M. Przetacznik-Gierowska, M. Tyszkowa (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia

ogólne, t. 1 (29–44). Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

Wojaczek M. (2017). Uczucia rodzącego się dziecka. In: E. Lichtenberg-Kokoszka, E. Janiuk, J. Dzierżanowski (red.), Dziecko, aktywny uczestnik porodu. Zagadnienie interdyscyplinarne (pp. 35–44). Kraków: Impuls.

Netography

Rubinowska A. (n.d). Psychoterapia więzi prenatalnej i okołoporodowej. Retrieved from: https://psychoterapia.1b1.pl/psychoterapia-wiezi-prenatalnej (access: 26.04.2021).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2021.5.55-71
Data publikacji: 2021-11-15 21:31:41
Data złożenia artykułu: 2021-05-05 22:17:02


Statystyki


Widoczność abstraktów - 441
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 162

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2021 Katarzyna Sadowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.