The Ambiguity of the Concept of “Culture” in a School Institution

Krzysztof Zajdel

Abstract


This article describes the ambiguity of the concept of “culture” and its understanding in a broad and narrow sense in the area of school activities. Teachers in a school institution should educate students also in relation to themselves, to others, to teachers, parents, but they face many problems in this area, because quite often students define and understand the concept of culture, personal culture and behavior towards others diffrently. In response to the demands of the school and the pressure expressed in the school law, it is quite common for counter-cultural actions to be taken by the wards, which are usually not accepted by both the school authorities and some parents. The institution should be a place of freedom to the extent that all the actors in it respect certain established norms, but at the same time give a certain amount of freedom to the pupils to be different, individualistic (e.g. in dress, behaviour, preaching, artistic activity), as long as they do not harm their relatives or impose their views. In my research, it can be seen that this is not the case. The message from the organization is: “you can be different, but we will show you who we would like you to be”, which effectively inhibits mutual communication in this respect.


Keywords


culture; culture perception; countercultural activities

Full Text:

PDF

References


Literature

Dawkins R. (2007). Samolubny gen. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Denek K. (2002) Wspieranie i doskonalenie reformy systemu edukacji. Wychowanie Na Co Dzień, 1.

Kojder A. (red.) (2007). Encyklopedia socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Kopczyńska M. (1993). Animacje społeczno-kulturalne. Warszawa: Centrum Animacji Kulturalnej.

Malewski M. (1997). Metody ilościowe i jakościowe w badaniach nad edukacją. spór o metodologiczną komplementarność. Kultura i Edukacja, 1–2.

Malewski M. (2002). Przymus i wolność w edukacji dorosłych. Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja, 1(17).

Miluska j. (2003). Międzypokoleniowa transmisja wartości kulturowych w polskiej rodzinie i szkole w warunkach globalizacji. In: J. Nikitorowicz, J. Halicki, J. Muszyńska (red.), Międzygeneracyjna transmisja dziedzictwa kulturowego. Białystok: Trans Humana.

Nikitorowicz J. (2003). Dziedzictwo kulturowe i etos generacji – problemy przekazu międzypokoleniowego. In: J. Nikitorowicz, J. Halicki, J. Muszyńska (red.), Międzygeneracyjna transmisja dziedzictwa kulturowego. Białystok: Trans Humana.

Nikitorowicz J. (2009). Edukacja regionalna i międzykulturowa. Warszawa: WAiP.

Paleczny T. (2007). Interpersonalne stosunki międzykulturowe. Kraków: Wyd. UJ.

Prokosz M. (red.) (2004). Dewiacyjne aspekty współczesnego świata. Przejawy – zapobieganie – terapia. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.

Pujer K. (2016). Współczesna rodzina. Szanse – zagrożenia – kierunki przemian. Wrocław: Wydawnictwo Exante.

Szempruch J. (2019). Role zawodowe współczesnego nauczyciela, a przestrzeń rozwoju jego mistrzostwa. In: l. Pawelski, M. Rembierz (red.), Wychować (w sobie) mistrza. Szczecinek: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych.

Sztompka P. (2010). Socjologia zmian społecznych. Kraków: Wyd. Znak.

Schilling D. (2008). Jak wykształcić inteligencję emocjonalną: 50 pomysłów ćwiczeń: kształcenie zintegrowane. Warszawa: fraszka edukacyjna.

de Tchorzewski A.M. (2002). Edukacja wobec problemów transformacji, integracji i globalizacji. In: U. Ostrowska, A.M. de Tchorzewski (red.), Etos pedagogów i edukacji wobec problemów globalizacji. Bydgoszcz – Olsztyn: Wyd. AB.

Zajdel K., Ferenz K. (2012). Dorastanie w małych miastach. Wrocław: Atut.

Zajdel K., Prokosz M. (2014). Słownik, kompendium wiedzy nauczyciela i rodzica. Toruń: Adam Marszałek.

Załęcki P., Olechnicki K. (1997). Słownik socjologiczny. Toruń: Graffiti BC.

Netography

Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej w sprawie Podstawy Programowej Kształcenia ogólnego (z późniejszymi zmianami). Retrieved from: https://podstawaprogramowa.pl/ (access: 29.10.2021).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2021.5.149-161
Data publikacji: 2021-11-15 21:31:51
Data złożenia artykułu: 2021-05-07 16:24:50


Statistics


Total abstract view - 761
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 362

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Krzysztof Zajdel

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.