Baśnie – wczoraj i dziś

Justyna Sala-Suszyńska

Streszczenie w języku polskim


Baśnie odgrywają kluczową rolę w życiu dziecka, pobudzają bowiem rozwój emocjonalny, kształtują wrażliwość, wzbogacają słownictwo oraz kreują postawy społeczne. Dzięki baśniom dziecko ma możliwość utożsamiania się ze swoimi ulubionymi bohaterami, przeżywa przygody, oswaja się z trudnymi emocjami oraz poznaje reguły rządzące światem. Ponadto, przekazywane z pokolenia na pokolenie baśnie tworzą nierozerwalne więzi pomiędzy dzieckiem a rodzicem, co wpływa na ich relacje i zapewnia atrakcyjny sposób wspólnego spędzania czasu. Dziecko poprzez słuchanie, czytanie i oglądanie baśni buduje swój światopogląd, kształtuje wartości moralne, zapoznaje się z pozytywnymi wzorcami, przygotowuje się do życia, w którym będzie musiało dokonywać nieustannych wyborów. To właśnie dzięki tej formie literackiej jest bardziej świadome, interpretuje rozmaite doświadczenia bohaterów, pokonuje strach oraz staje się bardziej elastyczne w pokonywaniu napotkanych trudności. Co istotne, żyjąc w czasach tak dynamicznych, w których następuje gwałtowany rozwój technologiczny, człowiek powinien być również przygotowany do odbioru nowoczesnych baśni, które różnią się formą, tematyką, wzorcowym typem osobowości bohatera i niezwykłymi przygodami postaci. Warto dodać, że ekranizacje baśni słyną obecnie z doskonałej muzyki, fenomenalnych efektów specjalnych czy doboru utalentowanej obsady. Dlatego idąc z postępem, człowiek nie powinien zamykać się na nowoczesność. Wręcz przeciwnie, z chęcią powinien uczestniczyć w odbiorze nowoczesnych form baśni, co ułatwi porównywanie formy klasycznej z tą nowoczesną oraz dostarczy wiedzy, czyniąc go osobą obytą, a także pomoże w zachęceniu dziecka do sięgnięcia po książkę. W artykule przybliżono pojęcie baśni i wskazano jej niezbędne elementy oraz podkreślono istotny wpływ tej formy literackiej na rozwój i edukację dziecka. uwagę zwrócono również na specyfikę bajki nowoczesnej, wyszczególniając różnice między jej tradycyjną a współczesną formą.


Słowa kluczowe


dziecko; bajka; tradycja; nowoczesność

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bettelheim B. (2010). The Uses of Enchantment. New York: Vintage Books.

Černoušek M. (1990). Děti a svět pohádek. Praha: Albatros.

von Franz M.-l. (1995). Shadow and Evil in Fairy Tales. Boston: Shambhala

Grenby M.O. (2008). Children’s Literature. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Kulikovskaya I.E., Andrienko A.A. (2016). Fairy-tales for Modern Gifted Preschoolers: Developing Creativity, Moral Values and Coherent World Outlook. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 233, pp. 53–57. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.10.129

Nikolajeva M. (2003). Fairy Tale and Fantasy: From Archaic to Postmodern. Marvels & Tales, 17(1), pp. 138–156. DOI: https://doi.org/10.1353/mat.2003.0014

Swann Jones S. (2002). The Fairy Tale. The Magic Mirror of the Imagination. New York – London: Routledge.

Tunnell M.O., Jacobs J.S., Young T., Bryan G. (2016). Children’s Literature, Briefly (6th ed.). London: Pearson.

Vučković D. (2018). A Fairy tale (R)evolution: The Value and the Critical Reading of Fairy Tales in the Contemporary Educational Context. History of Education & Children’s Literature, 13(2), pp. 309–336.

Zipes J. (1988). The Changing Function of the Fairy Tale. The Lion and the Uniform, 12(2), pp. 7–31. DOI: https://doi.org/10.1353/uni.0.0236

Zipes J. (2004). Speaking Out. Storytelling and Creative Drama for Children. New York – London: Routledge.

Zipes J. (2006). Fairy Tales and the Art of Subversion. The Classical Genre for Children and the Process of Civilization. New York – London: Routledge.

Zipes J. (2007). When Dreams Came True. Classical Fairy Tales and Their Tradition. New York – London: Routledge.

Netography

Bell E. (2012). Classic vs. Modern: Fairy Tales. Retrieved from: http://artsatmichigan.umich.edu/ink/2012/12/09/classic-vs-modern-fairy-tales/ (access: 27.05.2021).

Benediktsdóttir H. (2014). The Impact of Fairy Tales. An Exploration of the Relationships of Parents and Children in Selected Fairy Tales. Retrieved from: https://skemman.is/bit-stream/1946/17819/1/Baessay.Helga.Benediktsdottir.pdf/ (access: 23.05.2021).

Conrad M. (2020). What Is a Modern Fairy Tale? Retrieved from: https://www.fau.eu/2020/07/03/news/what-is-a-modern-fairy-tale/ (access: 25.05.2021).

Dewan P. (2016). Perennially Popular: The Appeal of Classic Fairy Tales for Children. Retrieved from: https://journals.ala.org/index.php/cal/article/view/5991/7647/ (access: 22.05.2021).

Garshfield J. (2021). Dragons All the Way Down: How John Green’s Novels Hurt Young People. Retrieved from: https://hesperiannewspaper.com/2021/03/10/dragons-all-the-way-down-how-john-greens-novels-hurt-young-people/ (access: 24.05.2021).

Lee Ch. (2013). Fantasy Versus Fairy Tale: How Modern Fairy Tale Variants Measure Up to One of the Greatest Literary Traditions of All Time.

Retrieved from: https://dc.etsu.edu/cgi/view-content.cgi?article=1091&context=honors/ (access: 21.05.2021).

Lepin M. (2009). Fairy Tales in Teaching English Language Skills and Values in School Stage II. Retrieved from: http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/26014/lepin.pdf/ (access: 25.05.2021).

Mikešová l. (2006). The Usage of Fairy Tales in English Lessons and Their Influence on Children’s Social Development. Retrieved from: https://dk.upce.cz/bitstream/handle/10195/20743/D14976.pdf?sequence=1&isallowed=y/ (access: 23.05.2021).

Rojas González A.C., Rodríguez Garcia A.U., Cardozo Peña J.F., Varón Lopez K.G. (2019). Implementing Fairy Tales as a Didactic Tool to Foster Third Graders Lexical Competence in the EFL Classroom. Retrieved from: https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstream/handle/20.500.12495/1950/Rojas_Gonzalez_andrea_Carolina_2019.pdf.pdf?sequence=4&is-

allowed=y/ (access: 24.05.2021).

Visikoknox-Johnson l. (2016). The Positive Impacts of Fairy Tales for Children. Retrieved from: https://hilo.hawaii.edu/campuscenter/hohonu/volumes/documents/ThPositiveImpactsofFairytalesforChildrenleilaniVisikoknox-Johnson.pdf/ (access: 21.05.2021).

Yashkina S. (2016). Modern Fairy Tales: Th New Existence of an Old Genre. Retrieved from: https://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:1172752/FulltEXt01.pdf/ (access: 26.05.2021).

Zola E. (2016). A Historical and Critical Overview of the Fairy Tale as a Literary and Cinematic Genre. Challenging Canonical Fairy Tales with Twenty-First Century Fairy-Tale Films. Retrieved from: https://www.academia.edu/35849960/a_historical_and_critical_overview_of_the_fairy_tale_as_a_literary_and_cinematic_genre_Challenging_canonical_fairy_tales_with_twenty_first_century_fairy_tale_fims.pdf/ (access: 25.05.2021).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2021.5.193-204
Data publikacji: 2021-11-15 21:31:56
Data złożenia artykułu: 2021-06-02 22:06:01


Statystyki


Widoczność abstraktów - 559
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 332

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2021 Justyna Sala-Suszyńska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.