Music as a Difficult but Necessary Element in the Process of Remote Education in Times of a Pandemic

Marta Kędzia

Abstract


Music affects many areas of human life, but as an “invisible being”, it is not conducive to remote education. However, due to the multidimensional perception and understanding of music, it becomes a kind of “safety valve” in the difficult reality of pandemic isolation. The article deals with the subject of multi-context understanding and definition of music, and presents the observations resulting from the above narrative about the child’s meetings with music planned by the teacher. The time of the pandemic set a new challenge for music teachers and made them reflect on the purpose of music education in this difficult time. Therefore, an individual approach and understanding of the child’s needs becomes important, especially in conditions of global isolation. Hence, the aim of the article is to draw attention to the broadly understood musicalisation of a child, which is of particular importance in the period of educational and social isolation.


Keywords


music; remote education; music education

Full Text:

PDF

References


Bachowska, M. (2021). Twórczość muzyczna dzieci w wieku przedszkolnym – w czasach pandemicznych i pomimo nich. Państwo i Społeczeństwo, 21(2), 51–65.

Brzezińska, A.I., Appelt, K., Ziółkowska, B. (2015). Psychologia rozwoju człowieka. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne.

Czajkowska, K. (2018). Buntownicy lat 80. wobec zmian ustrojowych. In: M. Jesiński, M. Pranke, P. Tański (red.), „Głowa mówi...”. Polski rock lat 80. (pp. 15–28). Toruń: ProLog.

Dahlhaus, C., Eggebrecht, H.H. (1992). Co to jest muzyka? Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Gołaszewska, M. (2005). Muzyka filozofii. Esej o podwójnych znaczeniach. Muzyka, 1, 5–30.

Ingarden, R. (1970a). Wartości artystyczne i wartości estetyczne. Studia z estetyki, t. 3. Warszawa: PWN.

Ingarden, R. (1970b). Przeżycie estetyczne. Studia z estetyki, t. 3. Warszawa: PWN.

Jabłońska, B. (2018). O społecznym charakterze muzyki. Szkic socjologiczny. Pogranicze. Studia Społeczne, 34, 113–128. doi:10.15290/pss.2018.34.07

Jabłoński, M. (1998). W sprawie pojęcia „prawdy” w muzyce. Sztuka i Filozofia, 15, 138–148.

Jordan-Szymańska, A. (1990). Percepcja muzyki. In: M. Manturzewska, H. Kotarska (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii muzyki. Warszawa: WSiP.

Kantor-Martynuska, J. (2015). Reakcje emocjonalne na muzykę: integracyjne ujęcie czynników muzycznych, indywidualnych i sytuacyjnych. Studia Psychologiczne, 53(1), 47–63.

Kisiel, M., Dubrovina, I. (2019). Wprowadzanie dziecka w świat piękna poprzez wartości estetyczne sztuki muzycznej. Nauczyciel i Szkoła, 3(67). doi:10.14632/NiS.2018.67.105

Lasocki, J.K. (2009). Podstawowe wiadomości z nauki o muzyce. Kraków: PWM.

Lissa, Z. (1970). Wstęp do muzykologii. Warszawa: PWN.

Michels, U. (2008). Atlas muzyki, t. 1. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Moja Socjologia. (2014). http://www.mojasocjologia.pl/socjologia/ (access: 22.09.2022).

Nożyński, S. (2017). Percepcja muzyki i jej zakłócenia. https://www.academia.edu/36050597/Percepcja_muzyki_i_jej_zak%C5%82%C3%B3cenia_Perception_of_Music_and_its_Distortion_2017 (access: 4.05.2022).

Nożyński, S., Okólski, M. (2021). Kultura w czasie pandemii. Rekonesans dotyczący pierwszych miesięcy funkcjonowania technologicznie zapośredniczonej muzyki w warunkach izolacji. Studia de Cultura, 13(4), 63–79. doi:10.24917/20837275.13.4.5

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. 2018 poz. 1818).

Sikorski, K. (2003). Harmonia, cz. 1. Kraków: PWM.

Socha, Z. (2012). Funkcje socjologii muzyki. Krytyka Muzyczna, 7, 1–15.

Stańczyk, A. (2/2004–1/2005). Muzyka i etyka. Estetyka i Krytyka, 7/8, 87–93.

Szczyrba-Poroszewska, J. (2016). Kognitywny potencjał muzyki – studium teoretyczne. Pedagogika Przedszkolna i wczesnoszkolna, 2(8), 103–112.

Tatarkiewicz, W. (2006). Dzieje sześciu pojęć. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wesołowski, F. (1986). Zasady muzyki. Warszawa: PWM.

Wolińska, E. (2017). Rola zajęć umuzykalniających w rozwoju dziecka. Konteksty Pedagogiczne, 1(8). doi:10.19265/KP.2017.018261

Żerańska-Kominek, S. (1995). Muzyka w kulturze. Warszawa: Wydawnictwa UW.

Żurowski, S. (2008). W poszukiwaniu definicji muzyki. LingVaria, 1(5), 17–25.

www1: http://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/muzyka.html (access: 6.05.2022).

www2: http://sjp.pwn.pl/szukaj/muzyka.html (access: 6.05.2022).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2022.6.73-85
Data publikacji: 2022-11-04 07:44:16
Data złożenia artykułu: 2022-05-12 15:05:39


Statistics


Total abstract view - 140
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 58

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Marta Kędzia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.