Misje pedagogiczne: innowacyjna, edukacyjna i społeczna interwencja w czasach Drugiej Republiki Hiszpańskiej (1931–1936)

Marta García-Sampedro

Streszczenie w języku polskim


W artykule zostały omówione geneza i charakter misji pedagogicznych z czasów Drugiej Republiki Hiszpańskiej, ustanowionych w celu niesienia pomocy wiejskim nauczycielom w procesie ich kształcenia oraz wprowadzania zmian w odległych obszarach kraju hiszpańskiego. Autorka przybliża, w jaki sposób intelektualiści i nauczyciele dobrowolnie uczestniczyli we wspomnianych misjach, realizując cele dobroczynne oraz polityczne. Następnie, zgodnie z poglądami M. Gutierreza na temat innowacji społecznych, stwierdzono, że misje pedagogiczne z okresu poprzedzającego w Hiszpanii wojnę domową (1936–1939) stanowiły przykład edukacyjnej i społecznej innowacji. Na koniec dokonano porównania między różnymi historycznymi modelami społecznej interwencji, takimi jak: wolontariat, dobroczynność, sprawiedliwość społeczna i integracja społeczna oraz model interwencji społecznej w ramach misji pedagogicznych, który prezentuje podobne cechy ze wszystkimi wymienionymi.


Słowa kluczowe


hiszpańskie misje pedagogiczne (1931–1936); innowacje edukacyjne; modele społecznej interwencji

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Cossío M. (1934), Memoria del Patronato de Misiones pedagógicas, septiembre 1931 diciembre 1933. Madrid: Silverio Rodríguez Impresor.

Flórez Tristán F. (et al.) (2005), La escuela de la II República: exposición-guía didáctica. Madrid: Fundación de Investigaciones Educativas y Sindicales.

Llopis R. (1933), La revolución en la escuela. Madrid: Aguilar.

Morales Gutiérrez A.C. (2009), Innovación social: Un ámbito de interés para los servicios sociales. Zerbitzuan 45.

Moulaert F., Ailenei O. (2005), Social economy, third sector and solidarity relations: A conceptual synthesis from history to present. Urban Studies 42(11), DOI: https://doi.org/10.1080/00420980500279794.

Otero Urtaza E. (1982), Las Misiones Pedagógicas: una experiencia de educación popular. A Coruña: Ediciós do Castro.

Terrón Bañuelos A. (2000), La Higiene Escolar, un campo de conocimiento disputado. Revista Áreas 20.

Úcar Martínez X. (2004), De la Caridad a la Inclusión: modelos de acción e intervención socioed¬ucativa en el contexto europeo, http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/729/ Modelos_de_intervencion.pdf [access: 10.07.2017].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2017.1.71
Data publikacji: 2018-01-15 08:16:59
Data złożenia artykułu: 2018-01-12 14:54:26


Statystyki


Widoczność abstraktów - 626
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 375

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Marta García-Sampedro

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.