Pedagogical Innovation – the Realization of Passion or Maybe a Simple Formality?

Renata Stawinoga

Abstract


This article presents both theoretical and practical aspects of the development and implementation of a pedagogical innovation titled “Poetry’s colours – liberating students’ linguistic creativity”. Its author shows two perspectives on this issue. On the one hand, some formal requirements in the light of educational law are presented. On the other hand the benefits of introducing a pedagogical innovation program in a primary school, with the active participation and involvement of third-graders, are pointed out. Children’s creative work is written down and illustrated by the poems published in the poetry set Poetry’s Colours.


Keywords


pedagogical innovation; students’ linguistic creativity

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Borek A., Kowalczyk-Rumak E. (red.) (2015), Różne drogi ewaluacji – poradnik dla dyrektorów szkół i placówek, Warszawa: Wydawnictwo Era Ewaluacji.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie wa¬runków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. z 2002 r., nr 56, poz. 506 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2009 r., nr 89, poz. 730).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporzą¬dzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. z 2011 r., nr 176, poz. 1051).

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r., nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2017.1.155
Data publikacji: 2018-01-15 08:17:04
Data złożenia artykułu: 2018-01-15 08:10:34


Statistics


Total abstract view - 1159
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 2008

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Renata Stawinoga

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.