Niezależne myślenie dzieci. Bajki w szkole jako źródło dla nauczycieli według odkryć freudowskich

Maria Gabriella Pediconi

Streszczenie w języku polskim


W artykule przedstawiono przykłady ćwiczeń szkolnych opartych na twórczym wykorzystaniu bajek w celu stymulowania samodzielnego myślenia dzieci. Celem jest wykorzystanie bajek w procesie nauczania jako sposobu na rozwijanie niezależnego myślenia i kreatywności, zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Bajki, m.in. opowiadania braci Grimm, a także bajki Ezopa i La Fontaine’a, zostały przeanalizowane jako ewentualne pomoce w rozwijaniu kreatywności. W badaniach dzieci zostały poproszone o zmianę zakończenia bardzo znanej bajki – jest to sposób na ćwiczenie niezależnego myślenia. Rozwój i wykorzystanie niezależnego myślenia stanowią szczególną odpowiedzialność nauczycieli/dorosłych w ich relacjach z dziećmi.


Słowa kluczowe


umiejętności twórcze dzieci; samodzielne myślenie; bajki w nauczaniu; Freud dla nauczycieli

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bettelheim B. (1976), The Uses of Enchantment. The Meaning and Importance of Fairy Tales. London: Thames & Hudson.

Brothers Grimm (1812), Nursery and Household Tales. London.

Contri G.B. (1997), Child. I suoi amici i suoi nemici. Milano: Sic Edizioni.

Flabbi L., Pediconi M.G. (2013), Unconscious and Game Theory. International Journal of Applied Psychoanalytic Studies 11(4), DOI: https://doi.org/10.1002/aps.1381.

Freud A. (1965), Normality and Pathology in Childhood. Assessment of Development. London: Hogarth Press.

Freud S. (1909), Analysis of a Phobia in a Five-Year-Old Boy. SE 10.

Freud S. (1915), Papers on Metapsychology. SE 14.

Gardner H. (1983), Frames of Mind. The Theory of Multiple Intelligences. London: Basic Books.

Heckman J.J., Rubinstein Y. (2001), Importance of Noncognitive Skills: Lessons from the GED Testing Program. American Economic Review 91(2), DOI: https://doi.org/10.1257/aer.91.2.145.

La Fontaine J. (1999), Fables Choisies. Paris: Gallimard.

Pediconi M.G., Rossi S. (1994), La guerra e la pace nelle parole dei bambini. Il Bambino Incompiuto 2.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2018.2.79-88
Data publikacji: 2018-12-28 15:54:45
Data złożenia artykułu: 2018-03-01 00:51:06


Statystyki

Widoczność abstraktów - 642
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 130

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Maria Gabriella Pediconi

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.