Dignity of the Child in Research on the School of Maria Montessori. Assumptions and Manifestations

Beata Bednarczuk

Abstract


Maria Montessori identified work with children and youth as a support for the human development process, which mean constant growth and becoming. The educational embodiment of respecting the dignity of a person – in light of the Italian researcher – is the child’s right to freedom of choice in a prepared school environment. Events and circumstances that a person meets in his/her life (including school), shape his/her dispositions and attributes. The education, which encourages the development, creates opportunities for undertaking various tasks, including developmental ones, which are manifested by specific personality traits. In the conducted research, characteristics of the author’s personality of the Montessori class graduates became the subject of analyses.


Keywords


Maria Montessori pedagogy; human dignity; author’s personality; Montessori class graduates

Full Text:

PDF

References


Adamski F. (2005), Wprowadzenie: personalizm – filozoficzny nurt myślenia o człowieku i wychowaniu. In: F. Adamski (red.), Wychowanie personalistyczne. Wybór tekstów. Kraków: WAM.

Bednarczuk B. (2016), Osobowość autorska absolwentów klas Montessori w perspektywie doświadczeń i celów życiowych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Błachnio A. (2006), Autor siebie w trzeciej fali cywilizacyjnej. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.

Błachnio A., Obuchowski K. (2011), Teoria osobowości autorskiej i kwestionariusz POA. In: W. Zeidler (red.), Kwestionariusze w psychologii. Postępy, zastosowania, problemy. Warszawa: Vizja Press & IT.

Brzezińska A.I. (2004), Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Dąbrowski K. (1996), W poszukiwaniu zdrowia psychicznego. Warszawa: PWN.

Kaczmarek K., Gadacz T. (2005), Racje za personalistyczną filozofią wychowania. In: F. Adamski (red.), Wychowanie personalistyczne. Wybór tekstów. Kraków: WAM.

Kowalczyk S. (2008), Polski personalizm współczesny. In: M. Rusecki (red.), Personalizm polski. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Łobocki M. (2009), W trosce o wychowanie w szkole. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Majka J. (2005), Wychowanie chrześcijańskie – wychowaniem personalistycznym. In: F. Adamski (red.), Wychowanie personalistyczne. Wybór tekstów. Kraków: WAM.

Matulka Z. (2005), Wartości u podstaw wychowania personalistycznego. In: F. Adamski (red.), Wychowanie personalistyczne. Wybór tekstów. Kraków: WAM.

Montessori M. (2005), Domy dziecięce. Metoda pedagogiki naukowej stosowana w wychowaniu najmłodszych dzieci. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Montessori M. (2014), Odkrycie dziecka. Łódź: Palatum.

Męczkowska A. (2006), Podmiot i pedagogika. Od oświeceniowej utopii ku pokrytycznej dekonstrukcji. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.

Nowak M. (2005), Wychowanie do wolności i odpowiedzialności. In: F. Adamski (red.), Wychowanie personalistyczne. Wybór tekstów. Kraków: WAM.

Obuchowski K. (1985), Adaptacja twórcza. Warszawa: KiW.

Obuchowski K. (1990), Wprowadzenie do problemu sensu życia. In: K. Obuchowski, B. Puszczewicz (red.), Sens życia. Warszawa: Wydawnictwo Nauczycielskiego Uniwersytetu Radiowo-Telewizyjnego.

Obuchowski K. (1993), Człowiek intencjonalny. Warszawa: PWN.

Obuchowski K. (2000), Od przedmiotu do podmiotu. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane AB.

Obuchowski K. (2001), W poszukiwaniu właściwości człowieka. Poznań: Garmond.

Ostrowska K. (2005), Wychowywać do urzeczywistniania wartości. In: F. Adamski (red.), Wychowanie personalistyczne. Wybór tekstów. Kraków: Wydawnictwo WAM.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2018.2.57-65
Data publikacji: 2018-12-28 15:54:42
Data złożenia artykułu: 2018-03-15 16:49:10


Statistics


Total abstract view - 1476
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 437

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Beata Bednarczuk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.