Godność dziecka w badaniach nad szkołą Marii Montessori

Beata Bednarczuk

Streszczenie w języku polskim


Maria Montessori utożsamiała pracę z dziećmi i młodzieżą jako wspomaganie procesu rozwoju człowieka, który polega na stałym wzroście i stawaniu się. Edukacyjnym ucieleśnieniem poszanowania godności osoby w ujęciu włoskiej badaczki jest przyznanie dzieciom prawa wolności wyboru w odpowiednio zaprojektowanym środowisku szkolnym. Zdarzenia i okoliczności, które osoba napotyka w życiu (w tym w szkole), kształtują jej dyspozycje i atrybuty. Sprzyjające rozwojowi kształcenie tworzy okazje do podejmowania różnorodnych zadań, w tym rozwojowych, czego przejawem są określone właściwości osobowości. W przeprowadzonych badaniach przedmiotem analiz stały się właściwości osobowości autorskiej absolwentów klas Montessori.


Słowa kluczowe


pedagogika Marii Montessori; godność człowieka; osobowość autorska; absolwenci klas Montessori

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Adamski F. (2005), Wprowadzenie: personalizm – filozoficzny nurt myślenia o człowieku i wychowaniu. In: F. Adamski (red.), Wychowanie personalistyczne. Wybór tekstów. Kraków: WAM.

Bednarczuk B. (2016), Osobowość autorska absolwentów klas Montessori w perspektywie doświadczeń i celów życiowych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Błachnio A. (2006), Autor siebie w trzeciej fali cywilizacyjnej. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.

Błachnio A., Obuchowski K. (2011), Teoria osobowości autorskiej i kwestionariusz POA. In: W. Zeidler (red.), Kwestionariusze w psychologii. Postępy, zastosowania, problemy. Warszawa: Vizja Press & IT.

Brzezińska A.I. (2004), Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Dąbrowski K. (1996), W poszukiwaniu zdrowia psychicznego. Warszawa: PWN.

Kaczmarek K., Gadacz T. (2005), Racje za personalistyczną filozofią wychowania. In: F. Adamski (red.), Wychowanie personalistyczne. Wybór tekstów. Kraków: WAM.

Kowalczyk S. (2008), Polski personalizm współczesny. In: M. Rusecki (red.), Personalizm polski. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Łobocki M. (2009), W trosce o wychowanie w szkole. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Majka J. (2005), Wychowanie chrześcijańskie – wychowaniem personalistycznym. In: F. Adamski (red.), Wychowanie personalistyczne. Wybór tekstów. Kraków: WAM.

Matulka Z. (2005), Wartości u podstaw wychowania personalistycznego. In: F. Adamski (red.), Wychowanie personalistyczne. Wybór tekstów. Kraków: WAM.

Montessori M. (2005), Domy dziecięce. Metoda pedagogiki naukowej stosowana w wychowaniu najmłodszych dzieci. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Montessori M. (2014), Odkrycie dziecka. Łódź: Palatum.

Męczkowska A. (2006), Podmiot i pedagogika. Od oświeceniowej utopii ku pokrytycznej dekonstrukcji. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.

Nowak M. (2005), Wychowanie do wolności i odpowiedzialności. In: F. Adamski (red.), Wychowanie personalistyczne. Wybór tekstów. Kraków: WAM.

Obuchowski K. (1985), Adaptacja twórcza. Warszawa: KiW.

Obuchowski K. (1990), Wprowadzenie do problemu sensu życia. In: K. Obuchowski, B. Puszczewicz (red.), Sens życia. Warszawa: Wydawnictwo Nauczycielskiego Uniwersytetu Radiowo-Telewizyjnego.

Obuchowski K. (1993), Człowiek intencjonalny. Warszawa: PWN.

Obuchowski K. (2000), Od przedmiotu do podmiotu. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane AB.

Obuchowski K. (2001), W poszukiwaniu właściwości człowieka. Poznań: Garmond.

Ostrowska K. (2005), Wychowywać do urzeczywistniania wartości. In: F. Adamski (red.), Wychowanie personalistyczne. Wybór tekstów. Kraków: Wydawnictwo WAM.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2018.2.57-65
Data publikacji: 2018-12-28 15:54:42
Data złożenia artykułu: 2018-03-15 16:49:10


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1314
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 395

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Beata Bednarczuk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.