O możliwościach edukacji aksjologicznej we współczesnej szkole

Ewa Pasterniak-Kobyłecka

Streszczenie w języku polskim


W czasach relatywizacji zasad i norm współżycia między ludźmi, mnożących się patologii, zaniku potrzeb duchowych, rośnie zainteresowanie tym, co ważne, cenne, niezmienne. Współczesna szkoła może uczyć podopiecznych rozumienia i świadomego wyboru wartości. W placówkach oświatowych potrzebni są nauczyciele o wysokich kompetencjach aksjologicznych. W artykule przedstawiono postulaty oraz przykłady dobrych praktyk edukacji zorientowanej na wartości.


Słowa kluczowe


aksjologia; kompetencje aksjologiczne; rozpoznawanie; rozumienie; akceptowanie i respektowanie wartości

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bocheński J.M. (1993), Logika i filozofia. Wybór pism. Warszawa: PWN.

Borowski H. (1992), Wartość jako przeżycie. Wprowadzenie do aksjologii. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Chałas K. (2003), Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki, t. 1: Godność, wolność, odpowiedzialność, tolerancja. Lublin–Kielce: Wydawnictwo „Jedność”.

Czerniawska M. (1995), Inteligencja a system wartości. Studium psychologiczne. Białystok: Trans Humana.

Denek K. (2005), Ku dobrej edukacji. Toruń–Leszno: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”.

Furmanek W. (1995), Człowiek – człowieczeństwo – wychowanie. Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe Fosze.

Gnitecki J., Pasterniak W. (1993), Wychowanie jako poszukiwanie wartości. Gorzów Wielkopolski: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny.

Gołaszewska M. (1986), O naturze wartości estetycznych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jazukiewicz I. (1999), Autorytet nauczyciela. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Jedynak S. (red.) (1994), Mały słownik etyczny. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.

Kobyłecka E. (2005), Nauczyciel wobec współczesnych zadań edukacyjnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Kobyłecka E. (2009), Nauczyciele i uczniowie gimnazjum wobec wyboru wartości. Między pewnością a zwątpieniem. Zielona Góra: Oficyna Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Mariański J. (2012), Świadomość moralna Polaków w procesie przemian – główne tendencje. W: A. Jawłowska, W. Pawlik, B. Fatyga (red.), Style życia, wartości, obyczaje. Stare tematy, nowe spojrzenia. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Mariański J., Smyczek L. (red.) (2008), Wartości, postawy, więzi moralne w zmieniającym się społeczeństwie. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Niemczuk A. (2012), Diagnoza i terapia aksjologii. W: B. Truchlińska (red.), Aksjologia współczesności. Problemy i kontrowersje. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Nowak M. (2008), Teorie i koncepcje wychowania. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Obuchowski K. (2000), Galaktyka potrzeb. Psychologia dążeń ludzkich. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Okoń W. (2009), Wszystko o wychowaniu. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Olbrycht K. (2002), Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Ostrowska K. (1998), W poszukiwaniu wartości. Ćwiczenia z uczniami. Gdańsk: GWP.

Ostrowska U. (1998), Doświadczanie wrażliwości edukacyjnej w szkole wyższej. Bydgoszcz: Wydawnictwo WSP.

Siemianowski A. (1995), Szkice z etyki wartości. Gniezno: Wydawnictwo „Gaudentium”.

Szymański M.J. (2000), Młodzież wobec wartości. Próba diagnozy. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Tillman D. (2004), Wychowanie w duchu wartości. Poszerzanie świata 8–14 lat. Program edukacyjny. Warszawa: WSiP.

Wojnar I. (2016), Humanistyczne przesłanki niepokoju. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2018.2.47-55
Data publikacji: 2018-12-28 15:54:42
Data złożenia artykułu: 2018-03-19 16:53:20


Statystyki

Widoczność abstraktów - 557
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 270

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Ewa Pasterniak-Kobyłecka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.