Axiological Education and Upbringing to Values as a Basis for Building a School as a Community of Life, Work and Service

Krystyna Chałas

Abstract


Contemporary school is a subject of the process of structural and program changes. These changes imply searching for ways to build its culture. One of the elements of the school’s culture is community. Building a school as a community of life, work and service for another human being, smaller and larger communities and the Homeland becomes an important task. The basic condition for the implementation of this task is axiological education and upbringing towards values. The presented material will show the axiological determinants of building a school as a community. Particular attention will be paid to axiological education and upbringing towards values in the field of human qualities as a factor determining the building a school in the community dimension.


Keywords


axiological education; upbringing towards values; value; community

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bartnik C. (2003), Dogmatyka katolicka, t. 2. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Błaszczak I. (2016), Wspólnota klasy szkolnej. W: K. Chałas, A. Maj (red.), Encyklopedia aksjologii pedagogicznej. Radom: POLWEN.

Chałas K. (2006a), Teoretyczne podstawy wychowania ku wartościom narodowo-patriotycznym. W: K. Chałas, S. Kowalczyk, Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym. Lublin–Kielce: Wydawnictwo „Jedność”.

Chałas K. (2006b), Wychowanie ku wartościom, t. 1. Lublin–Kielce: Wydawnictwo „Jedność”.

Chałas K. (2012), Wychowanie do pogłębiania człowieczeństwa – wzbudzanie osoby w osobie – jako pierwsze zadanie nauczyciela. Fragment referatu wygłoszonego podczas konferencji „Výchova ako konštitutívna súčasť práce pedagoga”, Prešov.

Chłodna-Błach I. (2016), Odpowiedzialność. W: K. Chałas, A. Maj (red.), Encyklopedia aksjologii pedagogicznej. Radom: POLWEN.

Danilewska J. (2005), Wspólnota ludzi uczących się i wspierających edukację innych. W: J. Danilewska (red.), Fundamenty edukacyjnej wspólnoty. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dziaczkowska L. (2016), Wspólnota. W: K. Chałas, A. Maj (red.), Encyklopedia aksjologii pedagogicznej. Radom: POLWEN.

Maj A. (2009), Wartości religijne w ujęciu teologicznym. W: K. Chałas, A. Maj, J. Mariański, Wychowanie ku wartościom religijnym. Lublin–Kielce: Wydawnictwo „Jedność”.

Matulka Z. (1997), Wychowanie do wolności jako podstawowy problem pedagogiczny. W: T. Kukołowicz, M. Nowak (red.), Pedagogika ogólna. Problemy aksjologiczne. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Mazurek F.J. (2001), Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Nowak M. (1999), Podstawy pedagogiki otwartej. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Nowak M. (2016), Mądrość. W: K. Chałas, A. Maj (red.), Encyklopedia aksjologii pedagogicznej. Radom: POLWEN.

Nowosad S., Wyrostkiewicz M. (2014), Wolność. W: Wielka encyklopedia nauczania Jana Pawła II. Radom: POLWEN.

Olbrycht K. (2000), Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Popielski K. (1996), Wartości i ich znaczenie w życiu ludzi. W: K. Popielski (red.), Wartości – człowiek – sens. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Słownik współczesnego języka polskiego (1998), Warszawa: PWN.

Steuden S. (2011), Mądrość jako pozytywny aspekt starzenia się. W: S. Steuden, M. Stanowska, J. Janowski (red.), Starzenie się z godnością. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Szymańska M. (2013), Miłość wychowawcza. W: Z. Struzik, D. Żukowska-Gardzińska (red.), Mały słownik aksjologiczny. Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła II.

Wojtyła K. (1988), Osoba: podmiot i wspólnota. Ethos 2/3.

Wojtyła K. (2000), Osoba i czyn. Lublin: TN KUL.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2018.2.11-22
Data publikacji: 2018-12-28 15:54:38
Data złożenia artykułu: 2018-03-22 21:05:13


Statistics


Total abstract view - 3220
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 985

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Krystyna Chałas

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.