Rola nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w rozwijaniu inteligencji emocjonalnej uczniów

Ewa Domarecka, Paulina Tomaszek

Streszczenie w języku polskim


Rozważania zamieszczone w artykule dotyczą roli nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w rozwijaniu inteligencji emocjonalnej uczniów. Według D. Golemana inteligencja emocjonalna to m.in. zdolność do rozpoznawania własnych uczuć oraz umiejętność kierowania nimi. Obecnie praca nad kierowaniem własnymi emocjami stanowi jedno z największych wyzwań dla nauczyciela, co uzasadnia podjęcie tego tematu.


Słowa kluczowe


inteligencja emocjonalna; nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej; wartości

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aronson E. (2000), Nobody Left to Hate. New York: Freeman & Co.

Bee H. (2004), Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Derbis R. (2000), Doświadczanie codzienności: poczucie jakości życia, swoboda działania, odpowiedzialność, wartości osób bezrobotnych. Częstochowa: WSP.

Faber A., Mazlish E. (2013), Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Poznań: Media Rodzina.

Flemming I., Fritz J. (1999), Zabawy na współpracę. Kielce: Wydawnictwo Jedność.

Goleman D. (1997), Inteligencja emocjonalna. Poznań: Media Rodzina of Poznań.

Goleman D. (1999), Inteligencja emocjonalna w praktyce, Poznań: Wydawnictwo Media Rodzina.

Gordon T. (2007), Wychowanie bez porażek. Rozwiązywanie konfliktów między rodzicami a dziećmi. Warszawa: PAX.

Greenspan S.I., Benderly B.L. (2000), Rozwój umysłu. Emocjonalne podstawy inteligencji. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Grotberg E. (2000), Zwiększanie odporności psychicznej – wzmacnianie sił duchowych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Hodgins H.S., Belch C. (2000), Interparental violence and nonverbal abilities. Journal of Nonverbal Behavior 24(1), DOI: https://doi.org/10.1023/A:1006602921315.

Knopp K.A. (2010), Inteligencja emocjonalna oraz możliwości jej rozwijania u dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Kołakowski A., Pisula A. (2011), Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna. Sopot: GWP.

Komendant-Brodowska A. (2014), Agresja i przemoc szkolna. Raport o stanie badań. Warszawa: Wydawnictwo IBE.

Koźmińska I., Olszewska E. (2007), Z dzieckiem w świat wartości. Warszawa: Świat Książki.

Kwiatkowska H. (2003), Ontologia działania pedagogicznego inspiracją kształcenia nauczycieli. W: D. Ekiert-Oldroyd (red.), Problemy współczesnej pedeutologii. Teoria – praktyka – perspektywy. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Kwieciński Z. (1990), Dynamika funkcjonowania szkoły. Studium empiryczne z socjologii edukacji. Warszawa: PWN.

Łobocki M. (2004), Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Majorczyk M. (2017), Jak stymulować odporność psychiczną (resilience) dziecka? Bliżej Przedszkola 10.

Matczak A. (2003), Zarys psychologii rozwoju. Podręcznik dla nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Matczak A. (2007), Rola inteligencji emocjonalnej. Studia Psychologiczne 45(1).

Matczak A., Knopp K.A. (2013), Znaczenie inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Filomatów.

Mayer J.D., Salovey P. (1999), Czym jest inteligencja emocjonalna? W: P. Salovey, D.J. Sluyter (red.), Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna: problemy edukacyjne. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Nęcka E. (2003), Inteligencja. Geneza – struktura – funkcje. Gdańsk: GWP.

Ostrowska K. (1998), Wokół rozwoju osobowości i systemu wartości. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Przybylska I. (2006), Inteligencja emocjonalna jako kluczowa kompetencja współczesnego nauczyciela. Chowanna 1.

Radochoński I. (2009), Psychopatologia życia emocjonalnego dzieci i młodzieży. Wybrane zagadnienia. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Reykowski J. (1968), Eksperymentalna psychologia emocji. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza.

Schaffer H.R. (2005), Psychologia dziecka. Warszawa: PWN.

Strelau J. (2000), Temperament a stres: temperament jako czynnik moderujący stresory, stan i skutki stresu oraz radzenie sobie ze stresem. W: I. Heszen-Niejodek, Z. Ratajczak (red.), Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Strelau J. (2002), Psychologia różnic indywidualnych. Warszawa: WSiP.

Turner J., Helms D. (1999), Rozwój człowieka. Warszawa: WSiP.

Wilks F. (1999), Inteligentne emocje. Warszawa: Jacek Santorski & Co, Wydawnictwo Wilga.

Wosik-Kawala D. (2013), Rozwijanie kompetencji emocjonalnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Zielińska E. (2018), O rozsądnym wychowaniu dzieci. Bliżej Przedszkola 3.

Zubrzycka-Maciąg T., Wosik-Kawala D. (2012), Wychowanie w szkole. Wskazówki dla nauczycieli. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2018.2.143-153
Data publikacji: 2018-12-28 15:54:49
Data złożenia artykułu: 2018-03-23 19:13:02


Statystyki

Widoczność abstraktów - 1101
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 2684

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Ewa Domarecka, Paulina Tomaszek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.