The Role of Primary School Teachers in Developing Students’ Emotional Intelligence

Ewa Domarecka, Paulina Tomaszek

Abstract


The aim of the study was to illustrate the theoretical aspects of developing students’ emotional intelligence by primary school teachers. D. Goleman defines emotional intelligence mainly as an ability to recognise and cope properly with our own emotions. Nowadays, the development of ability to control somebody’s emotions is one of the main challenges of modern teachers which is the main purpose of undertaking the topic.


Keywords


emotional intelligence; primary school teachers; values

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Aronson E. (2000), Nobody Left to Hate. New York: Freeman & Co.

Bee H. (2004), Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Derbis R. (2000), Doświadczanie codzienności: poczucie jakości życia, swoboda działania, odpowiedzialność, wartości osób bezrobotnych. Częstochowa: WSP.

Faber A., Mazlish E. (2013), Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Poznań: Media Rodzina.

Flemming I., Fritz J. (1999), Zabawy na współpracę. Kielce: Wydawnictwo Jedność.

Goleman D. (1997), Inteligencja emocjonalna. Poznań: Media Rodzina of Poznań.

Goleman D. (1999), Inteligencja emocjonalna w praktyce, Poznań: Wydawnictwo Media Rodzina.

Gordon T. (2007), Wychowanie bez porażek. Rozwiązywanie konfliktów między rodzicami a dziećmi. Warszawa: PAX.

Greenspan S.I., Benderly B.L. (2000), Rozwój umysłu. Emocjonalne podstawy inteligencji. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Grotberg E. (2000), Zwiększanie odporności psychicznej – wzmacnianie sił duchowych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Hodgins H.S., Belch C. (2000), Interparental violence and nonverbal abilities. Journal of Nonverbal Behavior 24(1), DOI: https://doi.org/10.1023/A:1006602921315.

Knopp K.A. (2010), Inteligencja emocjonalna oraz możliwości jej rozwijania u dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Kołakowski A., Pisula A. (2011), Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna. Sopot: GWP.

Komendant-Brodowska A. (2014), Agresja i przemoc szkolna. Raport o stanie badań. Warszawa: Wydawnictwo IBE.

Koźmińska I., Olszewska E. (2007), Z dzieckiem w świat wartości. Warszawa: Świat Książki.

Kwiatkowska H. (2003), Ontologia działania pedagogicznego inspiracją kształcenia nauczycieli. W: D. Ekiert-Oldroyd (red.), Problemy współczesnej pedeutologii. Teoria – praktyka – perspektywy. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Kwieciński Z. (1990), Dynamika funkcjonowania szkoły. Studium empiryczne z socjologii edukacji. Warszawa: PWN.

Łobocki M. (2004), Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Majorczyk M. (2017), Jak stymulować odporność psychiczną (resilience) dziecka? Bliżej Przedszkola 10.

Matczak A. (2003), Zarys psychologii rozwoju. Podręcznik dla nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Matczak A. (2007), Rola inteligencji emocjonalnej. Studia Psychologiczne 45(1).

Matczak A., Knopp K.A. (2013), Znaczenie inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Filomatów.

Mayer J.D., Salovey P. (1999), Czym jest inteligencja emocjonalna? W: P. Salovey, D.J. Sluyter (red.), Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna: problemy edukacyjne. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Nęcka E. (2003), Inteligencja. Geneza – struktura – funkcje. Gdańsk: GWP.

Ostrowska K. (1998), Wokół rozwoju osobowości i systemu wartości. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Przybylska I. (2006), Inteligencja emocjonalna jako kluczowa kompetencja współczesnego nauczyciela. Chowanna 1.

Radochoński I. (2009), Psychopatologia życia emocjonalnego dzieci i młodzieży. Wybrane zagadnienia. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Reykowski J. (1968), Eksperymentalna psychologia emocji. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza.

Schaffer H.R. (2005), Psychologia dziecka. Warszawa: PWN.

Strelau J. (2000), Temperament a stres: temperament jako czynnik moderujący stresory, stan i skutki stresu oraz radzenie sobie ze stresem. W: I. Heszen-Niejodek, Z. Ratajczak (red.), Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Strelau J. (2002), Psychologia różnic indywidualnych. Warszawa: WSiP.

Turner J., Helms D. (1999), Rozwój człowieka. Warszawa: WSiP.

Wilks F. (1999), Inteligentne emocje. Warszawa: Jacek Santorski & Co, Wydawnictwo Wilga.

Wosik-Kawala D. (2013), Rozwijanie kompetencji emocjonalnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Zielińska E. (2018), O rozsądnym wychowaniu dzieci. Bliżej Przedszkola 3.

Zubrzycka-Maciąg T., Wosik-Kawala D. (2012), Wychowanie w szkole. Wskazówki dla nauczycieli. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2018.2.143-153
Data publikacji: 2018-12-28 15:54:49
Data złożenia artykułu: 2018-03-23 19:13:02


Statistics


Total abstract view - 2801
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 5454

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Ewa Domarecka, Paulina Tomaszek

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.