Strategie czytania rumuńskich czytelników z dysleksją w klasach podstawowych

Carmen David, Adrian Roşan, Lorana Gavril

Streszczenie w języku polskim


Badania opisane w opracowaniu dotyczą deficytów w rozwijaniu czytania w przypadku rumuńskich uczniów klas podstawowych. Zbadano występowanie deficytu pierwotnego w zakresie szybkości czytania oraz charakter strategii czytania wykorzystywanych przez rumuńskich czytelników. Przedstawiona analiza dotyczy fragmentu większych badań. Uczniowie z dysleksją zostali porównani do uczniów bez dysleksji, biorąc pod uwagę dokładność i szybkość czytania. Procedurę leksykalną badano na podstawie wewnątrzindywidualnych porównań odczytu bez słowa i słowa oraz słów o wysokiej częstotliwości i niskiej częstotliwości. Uzyskano interesujące wyniki. Uczniowie z dysleksją w trzeciej i czwartej klasie prezentowali nie tylko deficyt prędkości czytania, ale także mniej dokładną lekturę.


Słowa kluczowe


deficyty w czytaniu; efekt leksykalności; efekt częstotliwości; prędkość odczytu; dokładność czytania; ortografia transparentna

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


EACEA/Eurydice (2011), Teaching Reading in Europe: Contexts, Policies and Practices. Brussels: Eurydice, http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/130EN.pdf [access: 10.02.2017].

Barca L., Burani C., Di Filippo G., Zoccolotti P. (2006), Italian developmental dyslexic and proficient readers: Where are the differences? Brain and Language 98(3), DOI: https://doi.org/10.1016/j.bandl.2006.05.001.

Borleffs E., Maasen B.A., Lyytinen H., Zwarts F. (2017), Measuring orthographic transparency and morphological-syllabic complexity in alphabetic orthographies: A narrative review. Reading and Writing 30(8), DOI: https://doi.org/10.1007/s11145-017-9741-5.

Cornoldi C., Colpo G. (2012), Prove di lettura MT-2 per la scuola primaria, Firenze: Giunti OS.

Davies R., Cueto F., Glez-Seijaz R.M. (2007), Reading development and dyslexia in a transparent orthography: A survey of Spanish children. Annals of Dyslexia 57(2), DOI: https://doi.org/10.1007/s11881-007-0010-1.

De Luca M., Borrelli M., Judica A., Spinelli D., Zoccolotti P. (2002), Reading Words and Pseudowords: An Eye Movement Study of Developmental Dyslexia. Brain and Language 80(3), DOI: https://doi.org/10.1006/brln.2001.2637.

Dobrean A. (coord.) (2012), Scala de inteligenţă Wechsler pentru copii – ediţia a IV-a. Cluj-Napoca: Romanian Psychological Testing Services.

Dragomirescu A. (2012), Ortografia limbii române: definiţie, scurt istoric, instrumente. Revista Limba română 1–2.

Ellis N.C., Natsume M., Stavropoulou K., Hoxhallari L., Daal V.H., Polyzoe N., Tsipa M., Petalas M. (2004), The effects of orthographic depth on learning to read alphabetic, syllabic, and logographic scripts. Reading Research Quarterly 39(4), DOI: https://doi.org/10.1598/RRQ.39.4.5.

Judica A., De Luca M., Spinelli D., Zoccolotti P. (2002), Training of developmental surface dyslexia improves reading performance and shortens eye fixation duration in reading. Neuropsychological Rehabilitation 12(3), DOI: https://doi.org/10.1080/09602010244000002.

Lemeni G. (2000), Monitorizarea progresului in intervenţiile de remediere a dificultăţilor de citit- scris. Bucureşti: Corint.

Moll K., Hutzler F., Wimmer H. (2005), Developmental dyslexia in a regular orthography: A single case study, Neurocase 11:6.

Pagliuca G., Arduino L.S., Barca L., Burani C. (2008), Fully transparent orthography, yet lexical reading aloud: The lexicality effect in Italian. Language and Cognitive Processes 23(3), DOI: https://doi.org/10.1080/01690960701626036.

Paizi D., De Luca M., Zoccolotti P., Burani C. (2013), A comprehensive evaluation of lexical reading in Italian developmental dyslexics. Journal of Research in Reading 36(3), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-9817.2011.01504.x.

Sartori G., Job R., Tressoldi P.E. (2013), DDE-2. Batteria per la valutazione della dislessia e della disortografia evolutiva (Battery for the assessment of developmental dyslexia and dysorthographia). Firenze: Giunti OS.

Sclifos M. (2008), Structura silabică în limbile română şi engleză. Revista Limba română 7–8.

Seymour P.H.K., Aro M., Erskine J.M. (2003), Foundation literacy acquisition in European orthographies. British Journal of Psychology 94(2), DOI: https://doi.org/10.1348/000712603321661859.

Share D.L. (1995), Phonological recoding and self-teaching: sine qua non of reading acquisition. Cognition 55(2), DOI: https://doi.org/10.1016/0010-0277(94)00645-2.

Suárez-Coalla P., Cuetos F. (2012), Reading strategies in Spanish developmental dyslexic. Annals of Dyslexia 62(2), DOI: https://doi.org/10.1007/s11881-011-0064-y.

Suárez-Coalla P., Ramos S., Álvarez-Cañizo M., Cuetos F. (2014), Orthographic learning in dyslexic Spanish children. Annals of Dyslexia 64(2), DOI: https://doi.org/10.1007/s11881-014-0092-5.

Tressoldi P.E., Stella G., Faggella M. (2001), The Development of Reading Speed in Italians with Dyslexia: A Longitudinal Study. Journal of Learning Disabilities 34(5), DOI: https://doi.org/10.1177/002221940103400503.

Wimmer H. (1993), Characteristics of developmental dyslexia in a regular writing system. Applied Psycholinguistics 14(1), DOI: https://doi.org/10.1017/S0142716400010122.

Ziegler J.C., Perry C., Ma-Wyatt A., Ladner D., Schulte-Körne G. (2003), Developmental dyslexia in different languages: Language-specific or universal? Journal of Experimental Child Psychology 86(3), DOI: https://doi.org/10.1016/S0022-0965(03)00139-5.

Zoccolotti P., De Luca M., Di Pace E., Gasperini F., Judica A., Spinelli D. (2005), Word length effect in early reading and developmental dyslexia. Brain and Language 93(3), DOI: https://doi.org/10.1016/j.bandl.2004.10.010.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2018.2.89-98
Data publikacji: 2018-12-28 15:54:46
Data złożenia artykułu: 2018-04-04 17:02:41


Statystyki

Widoczność abstraktów - 552
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 173

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Carmen David, Rosan Adrian, Gavril Lorana

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.