Uniwersalne wartości pedagogiki Friedricha Froebla w poglądach polskich Froeblistów

Barbara Bilewicz-Kuźnia

Streszczenie w języku polskim


W artykule opisano wartość myśli i praktyki pedagogicznej Friedricha Froebla w polskiej edukacji przedszkolnej. Ukazując tło historyczne, autorka skoncentrowała się przede wszystkim na poglądach znakomitych polskich Froeblanek: Justyny Strzemeskiej, Marii Weryho, Zofii Żukiewiczowej, Natalii Cicimirskiej. Rozważania dotyczą następujących aspektów: wizji dziecka, poglądów na temat edukacji i zabawy, roli nauczyciela i wykorzystania materiałów dydaktycznych (tzw. darów). Jak wykazują analizy, wiele poglądów edukacyjnych Froebla zachowało aktualność i są cenione we współczesnej edukacji przedszkolnej, zwłaszcza: unikalność każdego dziecka, szacunek dla dzieci, ich rozwój i prawo do swobodnej zabawy, edukacja przedszkolna z wykorzystaniem darów.


Słowa kluczowe


dziecko; edukacja przedszkolna; koncepcja Froebla; Froeblanki

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bobrowska-Nowak W. (1978), Zarys dziejów wychowania przedszkolnego, cz. I. Warszawa: WSiP.

Cicimirska N. (1928), Moja ochronka. Podręcznik metodyczny Zbiór pogadanek i pieśni. Lviv–Warszawa: Gubrynowicz Bookshop.

Cicimirska N., Germanówna M., Gustakiewiczówna A., Progulski S., Sariusz-Jaworska M., Schätzel I.M., Warchałowska J., Żulińska B. (1920), Podręcznik dla ochroniarek. Lviv: Polish Pedagogical Association.

Fröbel F. (1826), Die Menschenerziehung. Keilhau: Leipzig, Wienbrack.

Kasáčová B. (2007), Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym. Wybrane problemy teoretyczne i praktyczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Strzemeska J., Weryho M. (1895), Wychowanie przedszkolne. Podręcznik dla wychowawców. Lwów: Księgarnia Teodora Paprockiego i S-ki.

Weryho M. (1921), Wskazówki dla osób zakładających i prowadzących ochrony (z planami budynków). Warszawa: Bibljioteka Polska.

Weryho-Radziwiłłowiczowa M. (1900), Jak zająć dzieci w wieku przedszkolnym. Pogadanki, rozmowy, robótki. Warszawa–Lublin–Łódź–Kraków: Gebethner i Wolff.

Żukiewiczowa Z. (1924), Wychowanie przedszkolne. Wskazówki metodyczne uwzględniające zainteresowanie dziecka. Lviv–Warszawa: Książnica Atlas.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2018.2.67-75
Data publikacji: 2018-12-28 15:54:43
Data złożenia artykułu: 2018-07-28 20:51:58


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1752
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 597

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Barbara Bilewicz-Kuźnia

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.