O słowotwórczym aspekcie wyborów stylistycznych w poezji dla dzieci Danuty Wawiłow

Bartłomiej Borek

Streszczenie w języku polskim


Dosyć długo w badaniach nad literaturą funkcjonowało przeświadczenie, że literatura dla dzieci nie przedstawia większej wartości. Twierdzono, że służy jedynie zabawie, niekiedy też charakteryzuje ją (deprecjonujący) moralizatorski ton. W artykule, zajmując się prymarnie słowotwórczą warstwą poezji Danuty Wawiłow, staram się udowodnić, że literatura adresowana do najmłodszych (zwana też literaturą czwartą) opiera się owemu schematycznemu myśleniu. To, że adresatem tej twórczości jest dziecko, nie oznacza, że nie może ona poruszać poważnych problemów. W przebadanym materiale poetyckim próbuję wskazać na złożoność zabiegów słowotwórczych, którymi autorka Wędrówki rekonstruowała sposób tworzenia słów przez dziecko poznające w pierwszych latach swego życia nowe rzeczy, zjawiska i procesy.


Słowa kluczowe


poezja dla dzieci; słowotwórstwo; język dziecka; Danuta Wawiłow

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamczykowa Z. (2008), Literatura „czwarta”. W kręgu zagadnień teoretycznych. W: K. Heska-Kwaśniewicz (red.), Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Baluch A. (1994), Dziecko i świat przedstawiony, czyli tajemnica dziecięcej lektury. Warszawa: Wydawnictwo Wacław Bagiński i Synowie.

Chmura-Klekotowa M. (1971), Neologizmy słowotwórcze w mowie dzieci. Prace Filologiczne 21.

Garbal A. (red.) (2013), Danuta Wawiłow dzieciom. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Kirchner H. (1978), Nie ma dzieci, są ludzie. Polityka 16.

Kulawik A. (1997), Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego. Kraków: Wydawnictwo Antykwa.

Mucha D. (2005), Danuta Wawiłow. Życie i twórczość. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie Filii Akademii Świętokrzyskiej.

Niesporek-Szamburska B. (2008), Humor i zabawa językiem w poezji dla dzieci. W: K. Heska-Kwaśniewicz (red.), Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Pajdzińska A. (1996), Przejrzyście zatajone (poetyckie glosy do potocznej kategoryzacji świata). W: R. Grzegorczykowa, A. Pajdzińska (red.), Językowa kategoryzacja świata. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Porayski-Pomsta J. (2002), Czy dzieci mają świadomość językową? Wychowanie w Przedszkolu 4.

Sawicka G. (1994), Językowy obraz marzeń w poezji dla dzieci. W: U. Chęcińska (red.), Dziecko i jego światy w poezji dla dzieci. Szczecin: Książnica Szczecińska.

Waksmund R. (1986), Literatura pokoju dziecinnego. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Wyka K. (1947), Pan Pickwick na łyżwach. Szkoła krytyków. Odrodzenie 3.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2018.2.155-167
Data publikacji: 2018-12-28 15:54:50
Data złożenia artykułu: 2018-08-07 18:03:53


Statystyki

Widoczność abstraktów - 783
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 130

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Bartłomiej Borek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.