On the Word-Formation Aspect of Stylistic Choices in Children’s Poetry by Danuta Wawiłow

Bartłomiej Borek

Abstract


For a long time there used to be a prevalent opinion in literary studies that children’s literature does not deserve any particular attention from scholars. It had been stated that it only serves entertainment and that sometimes it is characterized by a moralizing tone which depreciates its artistic worth. In the article dealing with the process of word formation in Danuta Wawiłow’s poetry, I try to prove that the literature addressed to the youngest readers (sometimes called “the fourth literature”) contradicts this stereotype. The fact that the implied recipient of such works is a child does not mean that it cannot raise serious problems. My aim was to point to the complexity of word-formation procedures through which the author of Wędrówka sought to reconstruct the way that child creates words in the first years of his life while discovering new things, occurrences and processes.


Keywords


poetry for children; word formation; the language of the child; Danuta Wawiłow

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Adamczykowa Z. (2008), Literatura „czwarta”. W kręgu zagadnień teoretycznych. W: K. Heska-Kwaśniewicz (red.), Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Baluch A. (1994), Dziecko i świat przedstawiony, czyli tajemnica dziecięcej lektury. Warszawa: Wydawnictwo Wacław Bagiński i Synowie.

Chmura-Klekotowa M. (1971), Neologizmy słowotwórcze w mowie dzieci. Prace Filologiczne 21.

Garbal A. (red.) (2013), Danuta Wawiłow dzieciom. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Kirchner H. (1978), Nie ma dzieci, są ludzie. Polityka 16.

Kulawik A. (1997), Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego. Kraków: Wydawnictwo Antykwa.

Mucha D. (2005), Danuta Wawiłow. Życie i twórczość. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie Filii Akademii Świętokrzyskiej.

Niesporek-Szamburska B. (2008), Humor i zabawa językiem w poezji dla dzieci. W: K. Heska-Kwaśniewicz (red.), Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Pajdzińska A. (1996), Przejrzyście zatajone (poetyckie glosy do potocznej kategoryzacji świata). W: R. Grzegorczykowa, A. Pajdzińska (red.), Językowa kategoryzacja świata. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Porayski-Pomsta J. (2002), Czy dzieci mają świadomość językową? Wychowanie w Przedszkolu 4.

Sawicka G. (1994), Językowy obraz marzeń w poezji dla dzieci. W: U. Chęcińska (red.), Dziecko i jego światy w poezji dla dzieci. Szczecin: Książnica Szczecińska.

Waksmund R. (1986), Literatura pokoju dziecinnego. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Wyka K. (1947), Pan Pickwick na łyżwach. Szkoła krytyków. Odrodzenie 3.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2018.2.155-167
Data publikacji: 2018-12-28 15:54:50
Data złożenia artykułu: 2018-08-07 18:03:53


Statistics


Total abstract view - 1186
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 327

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Bartłomiej Borek

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.