Pomysły pedagogiczne Wasyla Suchomlińskiego – od szkoły pawłyskiej do nowej szkoły ukraińskiej

Lesia Makarenko, Mariana Sevastiuk

Streszczenie w języku polskim


W artykule podjęto próbę przeprowadzenia analizy podstawowych postanowień Wasyla Suchomlińskiego w odniesieniu do celu, treści, specyficznych aspektów i organizacji podstawowego kształcenia w szkole pawłyskiej i porównania ich ze zmianami zachodzącymi we współczesnej ukraińskiej szkole podstawowej. Dla reform edukacyjnych znaczący jest rozwój potencjału twórczego nauczyciela i ucznia, stosowanie innowacyjnych technik i technologii, tworzenie środowiska edukacyjnego i form rozwoju wprowadzonych przez Suchomlińskiego i stanowiących podstawę koncepcji nowej ukraińskiej szkoły. Przede wszystkim przeanalizowano wpływ wiodącej idei Suchomlińskiego – humanistycznej pedagogiki – na kształtowanie się partnerstwa pedagogicznego i pedagogiki zorientowanej na dziecko w rozwoju nowej szkoły ukraińskiej. Przeprowadzono analizę porównawczą celu, ogólnych podejść do organizacji nauczania opracowanych i wdrożonych przez Suchomlińskiego w pawłyskiej szkole i nowej szkole ukraińskiej oraz pokazano ich dalszy rozwój we współczesnych ideach szkoły podstawowej. Autor dowodzi również, że idee Suchomlińskiego znacznie wyprzedziły swój czas, a reforma ukraińskiej szkoły odbywa się w oparciu o najlepsze tradycje pedagogiki krajowej i edukacji.


Słowa kluczowe


perspektywa idei pedagogicznych; humanizm; pedagogika zorientowana na dziecko; podejście kompetencyjne; środowisko edukacyjne; integracja treści edukacyjnych; innowacyjne metody nauczania

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Sukhomlynska O. et al. (eds.). (2012), Vasyl Sukhomlynsky in Reflections of Contemporary Ukrainian Educators. Luhansk: Journal of LNU.

Sukhomlynsky V. (1977), The Pavlysh Secondary School. Kyiv: Radoshk.

Sukhomlynsky V. (1988), One Hundred Pieces of Advice to Teachers. Kyiv: Soviet School.

Sukhomlynsky V. (2018), My Heart I Give to Children. Kharkiv: Akta.

The New Ukrainian School: Conceptual Principles for Secondary School Reforming: Adopted by the decision of the Ministry of Education and Science of Ukraine Collegium on 20.10.2016, http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html (access: 21.09.2019).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2019.3.11-18
Data publikacji: 2020-02-10 09:50:46
Data złożenia artykułu: 2019-07-16 21:28:59


Statystyki


Widoczność abstraktów - 809
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 499

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Mariana Sevastiuk, Lesia Makarenko

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.