Efektywność terapii integracji sensorycznej u dzieci z trudnościami w uczeniu się

Jacek Szmalec

Streszczenie w języku polskim


W artykule przedstawiono wnioski z projektów badawczych przeprowadzonych w ciągu kilku dekad. Dotyczą one współwystępowania różnych dysfunkcji sensorycznych (w tym genetycznych) oraz trudności w uczeniu się. Opisano pomiary efektywności podjętych działań terapeutycznych z zakresu terapii integracji sensorycznej.


Słowa kluczowe


przegląd badań na temat przyczyn trudności w uczeniu się; dysfunkcje sensoryczne; integracja sensoryczna; terapia integracji sensorycznej

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Ayres A.J. (1972), Southern California Sensory Integration Tests (SCSIT). Los Angeles: Western Psychological Services.

Ayres A.J. (1976), The Effect of Sensory Integrative Therapy on Learning Disabled Children. The Final Report of a Research Project. Los Angeles: University of Southern California.

Ayres A.J. (1981), Sensory Integration and the Child. Los Angeles: Western Psychological Services.

Blanche E.I., Botticelli T.M., Hallway M.K. (1995), Combining Neuro-Developmental Treatment and Sensory Integration Principles: An Approach to Pediatric Therapy. Tucson: Therapy Skill Builders.

Bundy A. (1991), The Process of Planning and Implementing Intervention. In: A.G. Fisher, E.A. Murray, A.C. Bundy (eds.), Sensory Integration: Theory and Practice. Philadelphia: F.A. Davis.

Cermak S.A., Ward E.A., Ward L.M. (1986), The Relationship Between Articulation Disorders and Motor Coordination in Children. American Journal of Occupational Therapy 40, DOI: https://doi.org/10.5014/ajot.40.8.546.

Finocchiaro A.C. (1974), Behavior Characteristics in Learning-Disabled Children with Postural Reflex Dysfunction. American Journal of Occupational Therapy 28(1).

Fisher B., Wilson A. (1987), Selected Sleep Disturbances in School Children Reported by Parents: Prevalence, Interrelationships, Behavioral Correlates and Parental Attributions. Perceptual and Motor Skills 64(3), DOI: https://doi.org/10.2466/pms.1987.64.3c.1147.

Kałużna A. (2004), Zasady diagnostyki i terapii zaburzeń rozwoju integracji sensorycznej u dzieci. In: L. Sadowska (red.), Neurofizjologiczne metody usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwoju. Wrocław: AWF.

Kinnealey M., Oliver B., Wilbarger P. (1995), A Phenomenological Study of Sensory Defensiveness in Adults. American Journal of Occupational Therapy 49, DOI: https://doi.org/10.5014/ajot.49.5.444.

Knickerbocker B.M. (1980), A Holistic Approach to the Treatment of Learning Disorders. Thorofare: Charles B. Slack.

Kranowitz C. (2012), Nie-zgrane dziecko. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego – diagnoza i postępowanie. Gdańsk: Grupa Wydawnicza „Harmonia”.

Maas V.F. (1998), Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej. Warszawa: WSiP.

Mayberry R., Gilligan H. (1985), American Occupational Therapy Foundation: Collaborative Research. American Journal of Occupational Therapy 39(1), DOI: https://doi.org/10.5014/ajot.39.1.52.

O’Brien V., Cermak S., Murray E. (1988), The Relationship Between Visual-Perceptual Motor Abilities and Clumsiness in Children with and without Learning Disabilities. American Journal of Occupational Therapy 42, DOI: https://doi.org/10.5014/ajot.42.6.359.

Petri H.L., Mishkin M. (1994), Behaviorism, Cognitivism and the Neuropsychology of Memory. American Scientist 82(1).

Przyrowski Z. (1995), Teoria integracji sensorycznej. Nowe spojrzenie na trudności w uczeniu się. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Przyrowski Z. (1998), Dysfunkcje w zakresie integracji sensorycznej i deficyty fragmentaryczne w zespole mózgowego porażenia dziecięcego. In: E. Mazanek (red.), Dziecko niepełnosprawne ruchowo. Warszawa: WSiP.

Przyrowski Z. (2001), Podstawy diagnozy i terapii integracji sensorycznej. In: C. Szmigiel, W. Kiebzak (red.), Podstawy diagnostyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Kraków: AWF.

Przyrowski Z. (2004), Integracja sensoryczna a trudności w szkole. Biuletyn SI 3.

Przyrowski Z. (2012), Integracja sensoryczna. Wprowadzenie do teorii, diagnozy i terapii. Warszawa: Wydawnictwo „Empis”.

Regulation of the Minister of National Education of 17 November 2010 concerning the guidelines for providing and arranging psychological and educational support in state kindergartens, schools and other institutions (Journal of Laws 2010, No. 228, item 1487).

Szmalec J. (2019), Efektywność terapii integracji sensorycznej w usprawnianiu rozwoju ruchowego i kształtowaniu gotowości szkolnej dzieci 5–6-letnich. Warszawa: Difin.

Wiśniewska M. (2006), Integracja sensoryczna. Wychowanie w Przedszkolu 10.

Wiśniewska M. (2012), Model przetwarzania sensorycznego. Dyrektor Szkoły 9.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2019.3.121-129
Data publikacji: 2020-02-10 09:50:58
Data złożenia artykułu: 2019-07-23 13:04:44


Statystyki

Widoczność abstraktów - 909
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 409

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Jacek Szmalec

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.