Rodzina wielopokoleniowa jako kreatywne środowisko dla dziecka

Elena Pavluvčíková, Lena Čupková

Streszczenie w języku polskim


Rodzina – czy to nuklearna, czy wielopokoleniowa – stanowi podstawowe środowisko twórcze dla dziecka. Warunki środowiska twórczego spełnia funkcjonalna rodzina. Zasoby kreatywne obejmują ogólnie kontakt interpersonalny, komunikację, grę, dramatyzację itp. Środowisko twórcze w rodzinie można zbudować wyłącznie na woli kreatywnych dorosłych, zarówno rodziców, dziadków, jak i dalszej rodziny. Przedszkole, a później szkoła podstawowa, wychwytuje wątki kreatywnego środowiska w funkcjonalnej rodzinie. Zaletą nauczycieli jest edukacja pedagogiczna i możliwość zinstytucjonalizowanego ustawicznego szkolenia w zakresie kreatywności. Takie kursy są rzadko prowadzone dla rodziców czy dziadków. Artykuł dotyczy twórczego środowiska rodzinnego. Podano tu przykłady możliwości rozwoju w rodzinie nuklearnej i wielopokoleniowej.


Słowa kluczowe


wielopokoleniowa rodzina funkcjonalna; środowisko twórcze; dziecko; starszy osobnik

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Guilford J.P., Strom R.D. (1978), Kreativita a vzdelávanie. Buenos Aires: Paidós.

Kramer H.Ch. (1980), Becoming a Family Therapist. New York: Human Sciences Press.

Pavluvčíková E. (2012), Adaptácia na starobu a jej súvislosť so zmyslom života. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV.

Pavluvčíková E. (2013), Psychologické poradenstvo pre partnerov a rodiny. Prešov: Akcent Print.

Pavluvčíková E. (2015), Emocionálne a sociálne aspekty starnutia. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity.

Schafferová E. (1995), Co je rodina? Praha: Návrat domu.

Sobotková I. (2007), Psychologie rodiny. Praha: Portál.

Turek I. (1999), Tvorivé riešenie problémov. Bratislava: Metodické centrum.

Valachová D. (2005), Výtvarný prejav detí z multikultúrneho prostredia. Bratislava: Psychodiagnostika.

Zelina M. (1995), Výchova tvorivej osobnosti. Bratislava: Univerzita Komenského.

Zelina M., Zelinová M. (1990), Rozvoj tvorivosti detí a mládeže. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatel’stvo.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2019.3.111-119
Data publikacji: 2020-02-10 09:50:57
Data złożenia artykułu: 2019-08-08 10:17:07


Statystyki


Widoczność abstraktów - 561
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 363

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Elena Pavluvčíková, Lena Čupková

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.