Multigenerational Family as a Creative Environment for the Child

Elena Pavluvčíková, Lena Čupková

Abstract


Family, whether nuclear or multigenerational, constitutes the primary creative environment for the child. The conditions of creative environment are met by a functional family. Creative resources include interpersonal contact in general, communication, game, dramatization, etc. Creative environment in a family requires the willingness of creative adults, whether parents, grandparents, or the extended family. Kindergartens and, later on, primary schools pick up the threads of the creative background built in a functional family. Pedagogical education and the option of institutionalised continuous training in the area of creativity is perceived as an advantage teachers have over parents and grandparents who have only limited opportunities of such courses. The paper deals with the creative family environment and brings examples of the development opportunities in a nuclear and multi-generational family.


Keywords


multigenerational functional family; creative environment; child; older individual

Full Text:

PDF

References


Guilford J.P., Strom R.D. (1978), Kreativita a vzdelávanie. Buenos Aires: Paidós.

Kramer H.Ch. (1980), Becoming a Family Therapist. New York: Human Sciences Press.

Pavluvčíková E. (2012), Adaptácia na starobu a jej súvislosť so zmyslom života. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV.

Pavluvčíková E. (2013), Psychologické poradenstvo pre partnerov a rodiny. Prešov: Akcent Print.

Pavluvčíková E. (2015), Emocionálne a sociálne aspekty starnutia. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity.

Schafferová E. (1995), Co je rodina? Praha: Návrat domu.

Sobotková I. (2007), Psychologie rodiny. Praha: Portál.

Turek I. (1999), Tvorivé riešenie problémov. Bratislava: Metodické centrum.

Valachová D. (2005), Výtvarný prejav detí z multikultúrneho prostredia. Bratislava: Psychodiagnostika.

Zelina M. (1995), Výchova tvorivej osobnosti. Bratislava: Univerzita Komenského.

Zelina M., Zelinová M. (1990), Rozvoj tvorivosti detí a mládeže. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatel’stvo.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2019.3.111-119
Data publikacji: 2020-02-10 09:50:57
Data złożenia artykułu: 2019-08-08 10:17:07


Statistics


Total abstract view - 700
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 416

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.