The Gift of Creativity – Froebel’s Pedagogy in Early Childchood Education

Sylwia Kustosz

Abstract


Creativity is very important in our lives, because it helps solve problems and allows open, abstract, divergent thinking. In addition, it makes us more confident. That is why it is necessary to teach it in early childhood. Nowadays, creative thinking is the most important skill. Froebel’s pedagogy is an excellent solution because it shows why and how to be a creative teacher and how to raise creative children in kindergartens and schools.


Keywords


creativity; kindergarten; Froebel; Froebel’s gifts

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Andrzejewska J. (2018), Elastyczna przestrzeń uczenia się dziecka. Lubelski Rocznik Pedagogiczny 37(1).

Bilewicz-Kuźnia B., Kustosz S., Małek K. (2017), Program Wychowania Przedszkolnego Dar Zabawy. Lublin: Froebel.pl.

Braun D. (2009), Podręcznik rozwijania kreatywności. Sztuka i twórczość w pracy z dziećmi. Kielce: Wydawnictwo Jedność.

Froebel F. (1908), The Education of Man. New York: D. Appleton and Company.

Krajewska A. (2003), Zabawki jako forma socjalizacji do ról płciowych. W: B. Łaciak (red.), Dziecko we współczesnej kulturze medialnej. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Kubicka D. (2003), Twórcze działanie dziecka w sytuacji zabawowo-zadaniowej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Liebschner J. (2006), A Child’s Work. Freedom and Guidance in Froebel’s Educational Theory and Practice. Cambridge: The Luterworth Press.

Małek K. (2016), Teatrzyki – wielka księga inspiracji. Propozycje animacji teatralnych i zabaw w oparciu o pedagogikę F. Froebla. Lublin: Froebel.pl.

Strzemeska J., Weryho M. (1895), Wychowanie przedszkolne. Podręcznik dla wychowawców. Warszawa: Księgarnia Teodora Parnickiego.

Waloszek D. (2006), Pedagogika przedszkolna. Metamorfoza statusu i przedmiotu badań. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2019.3.131-139
Data publikacji: 2020-02-10 09:50:59
Data złożenia artykułu: 2019-09-29 12:02:22


Statistics


Total abstract view - 1690
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 7430

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Sylwia Kustosz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.