Dar kreatywności – wykorzystanie pedagogiki F. Froebla w edukacji małego dziecka

Sylwia Kustosz

Streszczenie w języku polskim


Kreatywność odgrywa bardzo dużą rolę w naszym życiu, pomaga bowiem rozwiązywać problemy oraz pozwala na myślenie otwarte, abstrakcyjne, dywergencyjne. Ponadto sprawia, że stajemy się bardziej pewni siebie. Dlatego tak ważne jest, by uczyć jej już we wczesnym dzieciństwie. Myślenie kreatywne jest dziś potrzebną umiejętnością. Pedagogika F. Froebla stanowi doskonałe rozwiązanie, gdyż wskazuje, dlaczego i jak być kreatywnym nauczycielem oraz jak wychować kreatywne dzieci w przedszkolach i szkołach.


Słowa kluczowe


kreatywność; przedszkole; Froebel; dary Froebla

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andrzejewska J. (2018), Elastyczna przestrzeń uczenia się dziecka. Lubelski Rocznik Pedagogiczny 37(1).

Bilewicz-Kuźnia B., Kustosz S., Małek K. (2017), Program Wychowania Przedszkolnego Dar Zabawy. Lublin: Froebel.pl.

Braun D. (2009), Podręcznik rozwijania kreatywności. Sztuka i twórczość w pracy z dziećmi. Kielce: Wydawnictwo Jedność.

Froebel F. (1908), The Education of Man. New York: D. Appleton and Company.

Krajewska A. (2003), Zabawki jako forma socjalizacji do ról płciowych. W: B. Łaciak (red.), Dziecko we współczesnej kulturze medialnej. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Kubicka D. (2003), Twórcze działanie dziecka w sytuacji zabawowo-zadaniowej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Liebschner J. (2006), A Child’s Work. Freedom and Guidance in Froebel’s Educational Theory and Practice. Cambridge: The Luterworth Press.

Małek K. (2016), Teatrzyki – wielka księga inspiracji. Propozycje animacji teatralnych i zabaw w oparciu o pedagogikę F. Froebla. Lublin: Froebel.pl.

Strzemeska J., Weryho M. (1895), Wychowanie przedszkolne. Podręcznik dla wychowawców. Warszawa: Księgarnia Teodora Parnickiego.

Waloszek D. (2006), Pedagogika przedszkolna. Metamorfoza statusu i przedmiotu badań. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2019.3.131-139
Data publikacji: 2020-02-10 09:50:59
Data złożenia artykułu: 2019-09-29 12:02:22


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1370
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 5563

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Sylwia Kustosz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.