Autor - szczegóły

Čupková, Lena, Uniwersytet Preszowski. Wydział Humanistyczny, Słowacja