Studenckie Zeszyty Naukowe

„Studenckie Zeszyty Naukowe” są czasopismem założonym w 1998 r. i wydawanym przez Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zakres tematyczny periodyku obejmuje wszystkie dyscypliny nauk prawnych, a także zagadnienia interdyscyplinarne. W SZN swoje artykuły publikują studenci oraz doktoranci i pracownicy naukowi z UMCS w Lublinie oraz innych polskich i zagranicznych ośrodków akademickich. SZN znajdują się na liście czasopism punktowanych.

 

ISSN: 1506-8285
e-ISSN: 2449-8262
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 20%

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 22, No 42 (2019)


Okładka