Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

 1. Jarosław Kostrubiec, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

Zastępcy redaktora naczelnego

 1. Maksym Bonarek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Prawa i Administracji.
 2. Marek Damian Mierzwa, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej. Wydział Prawa i Administracji

Sekretarz redakcji

 1. Maria Podlodowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Redaktor statystyczny

 1. Sławomir Piotr Pilipiec, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Prawa i Administracji, Polska

Redaktorzy tematyczni

 1. Tomasz Demendecki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
 2. Bartosz Liżewski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
 3. Jakub Kosowski, Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, Polska
 4. Kamil Sikora, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

Rada naukowa

 1. Andrzej Jakubecki, (Przewodniczący), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
 2. Ireneusz Nowikowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
 3. Olesia Radyszewska, Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, Ukraina
 4. Wałerij Seredu, Rektor Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych, Ukraina
 5. Anton Demchuk, Katedra Prawa Cywilnego i Procedury Cywilnej Wydziału Prawa Wschodnioeuropejskiego Nacjonalnego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku, Ukraina
 6. Tatyana Antsupova, Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Porównawczego Międzynarodowego Uniwersytetu Humanitarnego w Odessie, Ukraina