Studium upadku. Proces Anny Boleyn (1536)

Marcin Aleksander Faron

Streszczenie w języku polskim


Powszechnie uznaje się, że egzekucja Anny Boleyn w maju 1536 była rezultatem naruszenia wszelkich humanitarnych norm rządzących procesem karnym w dobie nowożytnej. Podważając dowodową stronę postępowania, pomija się z reguły zasady które angielska procedura karna znała i które miały zastosowanie w state trials, w tym również w przypadku procesu angielskiej królowej. Choć niewątpliwym jest, że prawo, gdy idzie o przestępstwa kwalifikowane jako polityczne, stawało się narzędziem, dzięki któremu władza realizowała swoje cele to nie można nie dostrzegać, iż proces Anny Boleyn konstrukcyjnie pozostaje tożsamy z innymi podobnymi postępowaniami, które miały miejsce w XVI w. Należy zatem spoglądać na wydarzenia, które doprowadziły do skazania Anny Boleyn, nie z punktu widzenia obecnych reguł prawnych i aksjologicznych, a z uwzględnieniem kontekstu historyczno-prawnego.


Słowa kluczowe


Anna Boleyn; proces polityczny; prawo karne; state trial; proces Anny Boleyn; Wielka Karta Swobód; prawo angielskie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baran K., Dzieje przestępstw politycznych w Anglii. Między średniowieczem a współczesnością, wyd. UJ, Kraków 2000.

Baran K., Z dziejów prawa karnego. Między renesansem a oświeceniem XVI-XVIII w., wyd. UJ, Kraków 1996.

Baran K., Z dziejów procesów o zbrodnię stanu. Sprawa Throckmortona (1554 r.) w Anglii epoki Tudorów, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 5 2000.

Burnet G., The history of the reformation of the Church of England, Printed by T.H. for Richard Chiswell, Londyn 1681.

Campbell J., The lives of the Lord Chancellors and keepers of the great seal of England from the earliest Times till the reign of King George IV, wyd. John Murray, Londyn 1846.

Carter A.T., Outlines of English Legal History, wyd. Butterworth & co., Londyn 1899.

Gairdner J., Letters and papers, foreign and domestic of the reign of Henry VIII. Preserved in the public record office, the british museum, and elsewhere in England, wyd. Eyre and Spottiswoode, Londyn 1888.

Holdsworth W.S., A History of English Law in twelve volumes, wyd. Methuen & co. LTD. 36 Essex Street W.C., Londyn 1945.

Ives E., Życie i śmierć Anny Boleyn, tłum. E. i L. Stępkowscy, wyd. Astra, 2015.

Plucknett T.F.T., English Constitutional History, Hambledon Press, Londyn 1983.

Schauer M.S. i Schauer F., Law as the Engine of State: The Trial of Anne Boleyn, William & Mary Law Review, tom 22, wydanie 1, artykuł 3, 1980.

Smith T., The commonwealth of England and the manner and government thereof, compiled by the Honourable Sir Thomas Smith, Printed by Iames Roberts for Gregorie Seton, Londyn 1640.

Starkey D., Królowe. Sześć żon Henryka VIII, tłum. Ł. Szczepański, wyd. Rebis 2010.

Warnicke R., The Rise and Fall of Anne Boleyn, wyd. Cambridge University Press 2017.

Weir A., Królowa w Tower. Upadek Anny Boleyn, tłum. M. Loska, wyd. Astra 2017.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2019.22.42.45-63
Data publikacji: 2019-09-16 11:14:32
Data złożenia artykułu: 2018-07-19 16:20:07


Statystyki

Widoczność abstraktów - 449
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Marcin Aleksander Faron

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.