Autor - szczegóły

Dorochowicz, Marcin, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji, Polska