Autor - szczegóły

Dzieżyc, Maria, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska