Cmentarze żydowskie w obwodzie mohylewskim

Ида Шендерович

Streszczenie w języku polskim


Na terenie obecnego obwodu mohylewskiego, byłych wschodnich ziem Rzeczypospolitej, społeczność żydowska osiedlała się w XVI–XVII wieku. Na ten okres datuje się również pojawienie się na Białorusi pierwszych cmentarzy żydowskich. Są one nieocenionym źródłem informacji historycznej, genealogicznej, etnograficznej i socjologicznej. Niektóre pomniki są wybitnymi dziełami sztuki zdobniczej, a epitafia – dziełami literackimi.


Słowa kluczowe


cmentarze żydowskie, obwód mohylewski

Bibliografia


Nosonovsky M., Hebrew Inscriptions from Ukraine and Former Soviet Union, Lulu 2006.

Малкин М., Юдовин С., Йудишер фолксорнамент, Витебск 1920.

Гоберман Д., Еврейские надгробья на Украине, Санкт-Петербург, Искусство 2001.

Евреи на карте Литвы: Биржай. Проблемы сохранения еврейского наследия и исторической памяти, отв. ред. И. Копченова, Москва 2015.

Желудок: память о еврейском местечке, отв. ред. И. Копчёнова, Москва, 2013.

Носоновский М., Старинные еврейские кладбища Украины: история, памятники, эпитафии,

«Евроазиатский еврейский ежегодник» 5768 (2007/2008).

Подлипский А., Рывкин М., Наш вечный дом, Витебск, 2003.

Путеводитель по еврейскому кладбищу г. Бобруйска, сост. М. Патлах, Л. Рубинштейн, Минск: «Медисонт» 2004.

Путеводитель по еврейскому кладбищу г. Бобруйска, сост. М. Патлах, Л. Рубинштейн, Минск: «Медисонт» 2004.

Узел жизни, сост. И. Шендерович, А. Литин, Могилев 2017.

Хаймович Б., Историко-этнографические экспедиции Петербургского еврейского университета, [в:] История евреев на Украине и в Белоруссии, Санкт-Петербург 1994, с. 15–43.

Источники

ГАОО ф. 6574, оп. 1, д. 686.

НАРБ, Ф. 4п, оп. 10, д. 92.

Электронные ресурсы

Сайт "История могилевского еврейства" http://mogjewshistory.ru
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/we.2017.3.1.137
Data publikacji: 2018-01-31 10:30:09
Data złożenia artykułu: 2018-01-31 08:54:51


Statystyki


Widoczność abstraktów - 525
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (Byelorussian) (Русский) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Ида Шендерович

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.