Możliwości rozwoju turystyki uzdrowiskowej w województwie lubelskim

Tadeusz Zienkiewicz, Katarzyna Gruszczyńska, Ewa Zienkiewicz

Streszczenie w języku polskim


Celem prezentowanego opracowania jest ukazanie stanu i kierunków rozwoju turystyki uzdrowiskowej oraz prognoza rozwoju tej dziedziny gospodarki turystycznej w województwie lubelskim, na podstawie kompilacji danych Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie jednostek lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce w latach 2010–2015 oraz bazy noclegowej województwa lubelskiego. Dane o lecznictwie uzdrowiskowym obejmują szpitale i sanatoria uzdrowiskowe (w tym szpitale i sanatoria dziecięce), przychodnie uzdrowiskowe oraz zakłady przyrodolecznicze.

Słowa kluczowe


spa tourism, development, Lublin province

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bąk, I., Szczecińska, B. (2015). Ocena atrakcyjności turystycznej województw w Polsce. Folia Pomeranae Univeritatis Technologia Stetinensis, 317(78), strony 5-16.

CBOS. (2013). Aktywność fizyczna Polaków. Warszawa: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej.

Gaworecki, W. (2003). Turystyka. Warszawa: PWE.

GUS. (2014). Zdrowie i zachowanie zdrowotne mieszkańców Polski w świetle Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS) 2014 r. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa: GUS.

GUS. (2016). Turystyka w 2015 r. Informacje i Opracowania Statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

GUS. (2016). Zdrowie i Ochrona Zdrowia. (GUS) Pobrano 1 10, 2017 z lokalizacji Lecznictwo Uzdrowiskowe: http://swaid.stat.gov.pl

Jagusiewicz, A. (2001). Funkcje turystyczne uzdrowisk polskich. Warszawa: Instytut turystyki.

Krasiński, Z. (1999). Kondycja turystyki uzdrowiskowej w Polsce a reformy społeczne w 1999. W G. Gołembski (Red.), Rozwój usług turystycznych u progu XXI wieku. Poznań: AE.

Starzyńska, W. (2007). Statystyka praktyczna. Warszawa: PWN.

Szamborski, Z. (1978). Turystyka zdrowotna uzdrowiskowa jako istotny element odnowy sił człowieka. Zeszyty Naukowe Instytutu Turystyki(6).

Tucki, A., Hadzik, A. (2013). Analiza możliwości rozwoju turystyki zdrowotnej w województwie lubelskim w kontekście zidentyfikowanej inteligentnej specjalizacji regionu w dziedzinie usług medycznych i prozdrowotnych. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Lublin: Perfekta info.

Wolski, J. (1970). Turystyka zdrowotna a uzdrowiska europejskich krajów socjalistycznych. Problemy Uzdrowiskowe(5), strony 1-165.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/b.2016.71.2.139
Data publikacji: 2017-08-10 10:30:09
Data złożenia artykułu: 2017-03-25 08:51:34


Statystyki

Widoczność abstraktów - 193
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 34

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Tadeusz Zienkiewicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.