Autor - szczegóły

Świeca, Andrzej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Zakład Geografii Regionalnej i Turyzmu, Polska