Autor - szczegóły

Tucki, Andrzej, Zakład Geografii Regionalnej i Turyzmu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie