Autor - szczegóły

Wieliniec, Dominika, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Polska