Autor - szczegóły

Flis, Ewelina, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Polska