Autor - szczegóły

Kap, Kamil, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej, Zakład Geografii Regionalnej i Turyzmu