Autor - szczegóły

Więckowski, Marek, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Zakład Geografii Miast i Ludności, Polska

  • Vol 76 (2021) - Artykuły
    Wykorzystanie turystyczne budynków przeciętych granicami państw – trzy studia przypadków: Wolna Biblioteka i Opera Haskell, Hotel Arbez oraz schronisko Purtschellerhaus
    Streszczenie w języku polskim  PDF