Autor - szczegóły

Telish, Pavlo, 2Zakład Racjonalnego Użytkowania Zasobów Naturalnych i Ochrony Przyrody Uniwersytet Iwana Franki we Lwowie, Ukraina