Autor - szczegóły

Gorzym-Wilkowski, Waldemar A., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Polska