Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 71 (2016) Problem ideologicznej i sakralnej struktury siedziby Przemyślidów na Wyszehradzie (X–XII w.) i jej relacji do palatium praskiego Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Andrzej Pleszczyński
 
Vol 76 (2021) Problematyka plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu w obradach Sejmu Ustawodawczego (1919–1920) Streszczenie w języku polskim   PDF
Janusz Szczepański
 
Vol 75 (2020) Proces Walerego Sławka. Przyczynek do działalności sądów wojskowych w Królestwie Polskim w czasie rewolucji 1905 roku Streszczenie w języku polskim   PDF
Jacek Legieć
 
Vol 68 (2013) Przełomowe wydarzenia polityczne w Lublinie w czasie I wojny światowej. Na drodze do niepodległości Streszczenie w języku polskim   PDF
Mieczysław Ryba
 
Vol 76 (2021) Przemysłowcy wyznania mojżeszowego w województwie kieleckim w latach 1919–1939. Próba charakterystyki środowiska Streszczenie w języku polskim   PDF
Edyta Majcher-Ociesa
 
Vol 70 (2015) Przyszłość Rosji w publicystyce czasopisma „Arka” (1991–1996) Streszczenie w języku polskim   PDF
Bogdan Borowik
 
Vol 70 (2015) Przywódcy pospólstwa miasta Lwowa w czasie wystąpień przeciwko radzie miejskiej w latach 1576–1577 Streszczenie w języku polskim   PDF
Olga Hul
 
Vol 69 (2014) Reformy ceł i podatków w Rzeczypospolitej w latach 1764–1766 Streszczenie w języku polskim   PDF
Marek Woźnicki
 
Vol 70 (2015) Rejestry chorągwi arkebuzerskich braci Jarosza (Hieronima) i Krzysztofa Pigłowskich z 1651 r. Edycja źródłowa Streszczenie w języku polskim   PDF
Bartosz Staręgowski
 
Vol 74 (2019) Rola prezydiów rad narodowych w procesie naboru na studia wyższe w latach 1953–1956 na przykładzie województwa zielonogórskiego Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Bohdan Halczak
 
Vol 76 (2021) Rola utworu paraliturgicznego „Krestnaja piesń” w prawosławnej diecezji chełmsko-warszawskiej na przełomie XIX i XX wieku Streszczenie w języku polskim   PDF
Stefan Dmitruk
 
Vol 68 (2013) Rosjanie w kadrze nauczycielskiej Gimnazjum Lubelskiego w okresie paskiewiczowskim w świetle zbiorów Archiwum Państwowego w Lublinie Streszczenie w języku polskim   PDF
Ireneusz Sadurski
 
Vol 72 (2017) Różnorodność etniczna, prawo miejskie, miasto. Lwów w późnym średniowieczu Streszczenie w języku polskim   PDF (Deutsch)
Jürgen Heyde
 
Vol 73 (2018) Sąd wyższy prawa niemieckiego na zamku w Lublinie w pierwszej połowie XV w. – skład osobowy Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Sochacka
 
Vol 72 (2017) Samorząd miasta Krakowa w czasach przedprzemysłowych Streszczenie w języku polskim   PDF (Deutsch)
Zdzisław Noga
 
Vol 77 (2022) Sapiehowie i Wielkie Księstwo Litewskie w rękopiśmiennej pracy Nicolasa-Louisa Le Dran „Histoire de la vacance du trône de Pologne en 1696 après la mort du Roy Jean Sobieski, et des Diettes tenues pour l’election de son successeur” Streszczenie w języku polskim   PDF
Mariusz Sawicki
 
Vol 72 (2017) Składniki ustroju miejskiego w Magdeburgu i ich przeniesienie do kultury prawnej Europy Środkowo-Wschodniej Streszczenie w języku polskim   PDF (Deutsch)
Katalin Gönczi
 
Vol 74 (2019) Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kodyfikacja prawa w II Rzeczypospolitej – sukcesy i porażki”, Lublin, 10 maja 2018 r. Szczegóły   PDF
Kamil Bradliński, Marek Mierzwa, Krzysztof Niewęgłowski
 
Vol 75 (2020) Spytek z Melsztyna – legalista czy „głoszący nowinki” przeciwnik działań podejmowanych dla dobra państwa? Wokół zjazdu elekcyjno-koronacyjnego po śmierci Władysława Jagiełły w Krakowie w lipcu 1434 roku Streszczenie w języku polskim   PDF
Wioletta Zawitkowska
 
Vol 76 (2021) Średniowieczne sporty w obliczu krytyki na podstawie wybranych źródeł Streszczenie w języku polskim   PDF
Robert Bubczyk
 
Vol 71 (2016) Środowiska monarchistyczne w pierwszych latach III Rzeczypospolitej na przykładzie Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego i Klubu Konserwatywnego w Łodzi Streszczenie w języku polskim   PDF
Bogdan Borowik
 
Vol 73 (2018) Stereotypy – literatura – polityka. Jan (Iwan) Mazepa w polskim przekazie Streszczenie w języku polskim   PDF
Teresa Chynczewska-Hennel
 
Vol 77 (2022) Strona tytułowa i spis treści Szczegóły   PDF
Anna Adamczyk
 
Vol 75 (2020) Strona tytułowa i spis treści Szczegóły   PDF
Joanna Sobiesiak
 
Vol 72 (2017) Strona tytułowa wraz ze spisem treści Szczegóły   PDF
Redaktor Naukowy
 
76 - 100 z 128 elementów << < 1 2 3 4 5 6 > >>