Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 68 (2013) Funkcjonowanie austriackich sądów wojskowych na Lubelszczyźnie w latach 1915–1918 Streszczenie w języku polskim   PDF
Ryszard Maleszyk
 
Vol 72 (2017) Gminy miejskie w średniowiecznych Prusach i Inflantach – pomiędzy władzą rady a uczestnictwem mieszczan Streszczenie w języku polskim   PDF (Deutsch)
Roman Czaja
 
Vol 73 (2018) Greccy lekarze w oczach rzymskiej elity (od Republiki po I w. n.e.) Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
María Ángeles Alonso
 
Vol 76 (2021) Historia lokalna w utworach Adama Gorczyńskiego Streszczenie w języku polskim   PDF
Mirosław Płonka
 
Vol 76 (2021) Historie Europy Środkowej w świecie atlantyckim. Artykuł przeglądowy Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Zbigniew Mazur
 
Vol 74 (2019) Hojność dla Kościoła lub zamiłowanie do piękna – w świecie cennych przedmiotów biskupa włocławskiego i arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba z Sienna Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Zofia Wilk-Woś
 
Vol 77 (2022) Hołdy stanów śląskich w okresie dominacji cesarsko-królewskiej Habsburgów (1600–1740). Podstawy i procedura prawna, postępowanie administracyjne a powstały zwyczaj i praktyka kulturowa Streszczenie w języku polskim   PDF
Jarosław Kuczer
 
Vol 71 (2016) I. Komatina, Crkva i država u srpskim zemljama od XI do XIII veka, Istorijski institut, Beograd 2016, ss. 1–44 Szczegóły   PDF
Miloš Luković
 
Vol 77 (2022) Instytucje Rzeczypospolitej szlacheckiej a Lublin w czasach stanisławowskich – uwagi w związku z monografią Kamila Jakimowicza „Instytucje państwowe i samorządowe w życiu mieszkańców Lublina w latach 1764–1794” (Lublin 2020, ss. 534) Streszczenie w języku polskim   PDF
Witold Filipczak
 
Vol 70 (2015) Ioan Bolovan, Primul razboi mondial şi realităṱile demografice din Transylvania. Familie, mortalitate şi raporturi de gen, wstęp L. Maior, Cluj-Napoca 2015, ss. 208, fot. Szczegóły   PDF
Małgorzata Willaume
 
Vol 71 (2016) J. Lusek, Heinrich Schulz-Beuthen (1838–1915). Życie – twórczość – inspiracje, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Bytom 2015, ss. 150 Szczegóły   PDF
Jolanta Załęczny
 
Vol 71 (2016) J. Sperka, Władysław książę opolski, wieluński, kujawski, dobrzyński, pan Rusi, palatyn Węgier i namiestnik Polski (1326/1330 – 8 lub 18 maja 1401), wyd. 2 popr. i uzup., Wydawnictwo Avalon, Kraków 2016, ss. 411 Szczegóły   PDF
Dariusz Wróbel
 
Vol 73 (2018) Kazimierz Juszczakowski – zapomniany pedagog Streszczenie w języku polskim   PDF
Małgorzata Surmacz, Grzegorz Gładyszewski
 
Vol 75 (2020) Kilka słów o chorobach i leczeniu trzody chlewnej w starożytnym Rzymie Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Agnieszka Bartnik
 
Vol 72 (2017) Kilka uwag o monografii Lublin. 700 lat dziejów miasta” red. G. Figiel, R. Szczygieł, W. Śladkowski, Lublin 2017, ss. 369 Szczegóły   PDF
Anna Obara-Pawłowska
 
Vol 77 (2022) Kobiety z warstwy rycerskiej w świetle dokumentów mazowieckich z XII i XIII wieku Streszczenie w języku polskim   PDF
Agnieszka Teterycz-Puzio
 
Vol 72 (2017) Konferencja „Lublin 1317 – narodziny miasta europejskiego. Lublin 1317 – Die Geburt einer europäischen Stadt. Lublin 1317 – the origins of an European city”, UMCS, 26–28 czerwca 2017 Szczegóły   PDF (English)
Andrzej Pleszczyński
 
Vol 73 (2018) Księga sądowa wsi Wysoka k. Łańcuta 1665–1792, wstęp i oprac. A. Techmański, Kraków 2017 („Bibliotheca Iagiellonica. Fontes et Studia”, t. 31), ss. 231 Szczegóły   PDF
Małgorzata Kołacz-Chmiel
 
Vol 69 (2014) Księgi nauk puszkarskich Jana Radziwiłła. Unikatowy przykład włoskiego importu na polski grunt zabytków wojskowego piśmiennictwa technicznego Streszczenie w języku polskim   PDF
Michał Furman
 
Vol 77 (2022) Kultura smaku i stołowe pyszności w świetle przepisów kucharskich z domowego archiwum Potockich i Ostrowskich z Maluszyna oraz popularnego poradnika pt. „Praktyczny kucharz warszawski” Streszczenie w języku polskim   PDF
Karolina Studnicka-Mariańczyk
 
Vol 76 (2021) Kwestie dyscyplinarne w rozkazach powszechnych Jerzego Waszyngtona z lat 1775-1783 Streszczenie w języku polskim   PDF
Łukasz Niewiński
 
Vol 76 (2021) Leopold Skulski – minister spraw wewnętrznych w Rządzie Obrony Narodowej Wincentego Witosa: 24 lipca 1920 – 28 czerwca 1921 Streszczenie w języku polskim   PDF
Waldemar Kozyra
 
Vol 72 (2017) Lokacja Lublina na prawie magdeburskim i jego droga ku świetności w XIV w. Streszczenie w języku polskim   PDF (Deutsch)
Ryszard Szczygieł
 
Vol 77 (2022) Losy rodziny Skierskich odtworzone na podstawie dokumentów z archiwum rodzinnego Streszczenie w języku polskim   PDF
Jolanta Załęczny
 
Vol 68 (2013) Lubelscy c. i k. generałowie-gubernatorzy (1915–1918) Streszczenie w języku polskim   PDF
Jan Lewandowski
 
26 - 50 z 128 elementów << < 1 2 3 4 5 6 > >>