Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 73, No 73 (2018) Kazimierz Juszczakowski – zapomniany pedagog Streszczenie w języku polskim   PDF
Małgorzata Surmacz, Grzegorz Gładyszewski
 
Vol 72 (2017) Kilka uwag o monografii Lublin. 700 lat dziejów miasta” red. G. Figiel, R. Szczygieł, W. Śladkowski, Lublin 2017, ss. 369 Szczegóły   PDF
Anna Obara-Pawłowska
 
Vol 72 (2017) Konferencja „Lublin 1317 – narodziny miasta europejskiego. Lublin 1317 – Die Geburt einer europäischen Stadt. Lublin 1317 – the origins of an European city”, UMCS, 26–28 czerwca 2017 Szczegóły   PDF (English)
Andrzej Pleszczyński
 
Vol 73, No 73 (2018) Księga sądowa wsi Wysoka k. Łańcuta 1665–1792, wstęp i oprac. A. Techmański, Kraków 2017 („Bibliotheca Iagiellonica. Fontes et Studia”, t. 31), ss. 231 Szczegóły   PDF
Małgorzata Kołacz-Chmiel
 
Vol 69 (2014) Księgi nauk puszkarskich Jana Radziwiłła. Unikatowy przykład włoskiego importu na polski grunt zabytków wojskowego piśmiennictwa technicznego Streszczenie w języku polskim   PDF
Michał Furman
 
Vol 72 (2017) Lokacja Lublina na prawie magdeburskim i jego droga ku świetności w XIV w. Streszczenie w języku polskim   PDF (Deutsch)
Ryszard Szczygieł
 
Vol 68 (2013) Lubelscy c. i k. generałowie-gubernatorzy (1915–1918) Streszczenie w języku polskim   PDF
Jan Lewandowski
 
Vol 73, No 73 (2018) Lwowscy skrzypkowie pochodzenia żydowskiego w opinii dziennikarzy i krytyków muzycznych w Polsce międzywojennej Streszczenie w języku polskim   PDF
Kinga Fink
 
Vol 72 (2017) Miasta hanzeatyckie pomiędzy autonomią a władzą panów ziemskich Streszczenie w języku polskim   PDF (Deutsch)
Oliver Auge
 
Vol 72 (2017) Mnisi klasztoru bazylianów w Lublinie (1748–1779): informacje biograficzne Streszczenie w języku polskim   PDF (Українська)
Jurij Stecyk
 
Vol 72 (2017) Obchody 700-lecia Lublina na UMCS Streszczenie w języku polskim   PDF
Aneta Adamska
 
Vol 71 (2016) Odtwarzanie dziejów i kreacja legendy. Współczesna pamięć o Białoruskiej Włościańsko-Robotniczej Hromadzie a proces formowania tradycji historycznej i tożsamości narodowej Białorusinów Streszczenie w języku polskim   PDF
Roman Wysocki
 
Vol 70 (2015) Organizacja przestrzeni władzy w europejskich społecznościach tradycyjnych – zarys problemu Streszczenie w języku polskim   PDF
Andrzej Pleszczyński
 
Vol 68 (2013) Polacy w armii rosyjskiej na Lubelszczyźnie na początku I wojny światowej Streszczenie w języku polskim   PDF
Mariusz Kulik
 
Vol 71 (2016) Problem ideologicznej i sakralnej struktury siedziby Przemyślidów na Wyszehradzie (X–XII w.) i jej relacji do palatium praskiego Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Andrzej Pleszczyński
 
Vol 68 (2013) Przełomowe wydarzenia polityczne w Lublinie w czasie I wojny światowej. Na drodze do niepodległości Streszczenie w języku polskim   PDF
Mieczysław Ryba
 
Vol 70 (2015) Przyszłość Rosji w publicystyce czasopisma „Arka” (1991–1996) Streszczenie w języku polskim   PDF
Bogdan Borowik
 
Vol 70 (2015) Przywódcy pospólstwa miasta Lwowa w czasie wystąpień przeciwko radzie miejskiej w latach 1576–1577 Streszczenie w języku polskim   PDF
Olga Hul
 
Vol 72 (2017) Różnorodność etniczna, prawo miejskie, miasto. Lwów w późnym średniowieczu Streszczenie w języku polskim   PDF (Deutsch)
Jürgen Heyde
 
Vol 69 (2014) Reformy ceł i podatków w Rzeczypospolitej w latach 1764–1766 Streszczenie w języku polskim   PDF
Marek Woźnicki
 
Vol 70 (2015) Rejestry chorągwi arkebuzerskich braci Jarosza (Hieronima) i Krzysztofa Pigłowskich z 1651 r. Edycja źródłowa Streszczenie w języku polskim   PDF
Bartosz Staręgowski
 
Vol 68 (2013) Rosjanie w kadrze nauczycielskiej Gimnazjum Lubelskiego w okresie paskiewiczowskim w świetle zbiorów Archiwum Państwowego w Lublinie Streszczenie w języku polskim   PDF
Ireneusz Sadurski
 
Vol 72 (2017) Samorząd miasta Krakowa w czasach przedprzemysłowych Streszczenie w języku polskim   PDF (Deutsch)
Zdzisław Noga
 
Vol 73, No 73 (2018) Sąd wyższy prawa niemieckiego na zamku w Lublinie w pierwszej połowie XV w. – skład osobowy Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Sochacka
 
Vol 72 (2017) Składniki ustroju miejskiego w Magdeburgu i ich przeniesienie do kultury prawnej Europy Środkowo-Wschodniej Streszczenie w języku polskim   PDF (Deutsch)
Katalin Gönczi
 
26 - 50 z 66 elementów << < 1 2 3 > >>