Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 73 (2018) Lwowscy skrzypkowie pochodzenia żydowskiego w opinii dziennikarzy i krytyków muzycznych w Polsce międzywojennej Streszczenie w języku polskim   PDF
Kinga Fink
 
Vol 77 (2022) Mesjańskie imaginarium XXI wieku… Wizja mesjanizmu polskiego w przestrzeni public history. Wybrane przykłady Streszczenie w języku polskim   PDF
Paulina Litka
 
Vol 72 (2017) Miasta hanzeatyckie pomiędzy autonomią a władzą panów ziemskich Streszczenie w języku polskim   PDF (Deutsch)
Oliver Auge
 
Vol 74 (2019) Miecz – broń, która opowiada. Głos do dyskusji nad Epitafium Jana z Jeřeně Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Antonín Kadlec
 
Vol 74 (2019) Międzygeneracyjne przekazywanie tradycji rodzinnych w społecznościach Polaków i Białorusinów mieszkających na Ukrainie Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Julia Krykun
 
Vol 72 (2017) Mnisi klasztoru bazylianów w Lublinie (1748–1779): informacje biograficzne Streszczenie w języku polskim   PDF (Українська)
Jurij Stecyk
 
Vol 74 (2019) Niemcy – wrogowie czy partnerzy? Przegląd opinii średniowiecznych polskich autorów Streszczenie w języku polskim   PDF (Deutsch)
Andrzej Pleszczyński
 
Vol 76 (2021) Nowe wyzwania dla współczesnej dyplomacji Streszczenie w języku polskim   PDF
Małgorzata Polkowska
 
Vol 72 (2017) Obchody 700-lecia Lublina na UMCS Streszczenie w języku polskim   PDF
Aneta Adamska
 
Vol 75 (2020) Obcość w relacjach międzycywilizacyjnych na przykładzie opisu wschodniej tyranii w „Poselstwie” Eliasza Pielgrzymowskiego Streszczenie w języku polskim   PDF
Arkadiusz M. Stasiak
 
Vol 74 (2019) Obecność wojsk rosyjskich i zasiedlenie terytorium Zaporoża (regionu między rzekami Orelą i Samarą) w okresie Nowej Siczy (1734–1775) Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Oleksandr D. Sukhomlyn
 
Vol 71 (2016) Odtwarzanie dziejów i kreacja legendy. Współczesna pamięć o Białoruskiej Włościańsko-Robotniczej Hromadzie a proces formowania tradycji historycznej i tożsamości narodowej Białorusinów Streszczenie w języku polskim   PDF
Roman Wysocki
 
Vol 75 (2020) Ogólnopolskie Forum Literackie w 1979 roku jako przykład infiltracji środowisk literackich w PRL Streszczenie w języku polskim   PDF
Radosław Gross
 
Vol 77 (2022) Okupacyjna codzienność dworu ziemiańskiego na Lubelszczyźnie na przykładzie majątku Łosiów z Niemiec (1939–1944) Streszczenie w języku polskim   PDF
Paulina Byzdra-Kusz
 
Vol 76 (2021) Opieka położnicza a szanse noworodków na przeżycie w powiatach Galicji u schyłku XIX wieku Streszczenie w języku polskim   PDF
Sabina Rejman
 
Vol 70 (2015) Organizacja przestrzeni władzy w europejskich społecznościach tradycyjnych – zarys problemu Streszczenie w języku polskim   PDF
Andrzej Pleszczyński
 
Vol 76 (2021) Organizacja, struktura i obsada sowieckich komendantur wojskowych (wojennych) na terytorium Polski w latach 1944–1946. Rekonesans badawczy Streszczenie w języku polskim   PDF
Wojciech Skóra
 
Vol 77 (2022) Panowanie Marka Aureliusza w „Historia adversus paganos” Orozjusza Streszczenie w języku polskim   PDF
Robert Suski
 
Vol 76 (2021) Podziemie niepodległościowe w Polsce w latach 1947–1953. Próba syntezy Streszczenie w języku polskim   PDF
Sławomir Poleszak
 
Vol 68 (2013) Polacy w armii rosyjskiej na Lubelszczyźnie na początku I wojny światowej Streszczenie w języku polskim   PDF
Mariusz Kulik
 
Vol 75 (2020) Polityka zakonu krzyżackiego wobec unii polsko-litewskiej w 1413 roku a horodelska formuła inkorporacyjna Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Dariusz Wróbel
 
Vol 77 (2022) Postulat liberalnego prawa aborcyjnego, jego krytyka i eksplikacja w publicystyce Drugiej Rzeczypospolitej Streszczenie w języku polskim   PDF
Przemysław Sołga
 
Vol 76 (2021) Pożegnanie Szczegóły   PDF
Wiesław Śladkowski
 
Vol 74 (2019) Pozycja kobiet z rodzin rycerskich w dzielnicy krakowsko-sandomierskiej w okresie rozbicia dzielnicowego Streszczenie w języku polskim   PDF
Agnieszka Teterycz-Puzio
 
Vol 74 (2019) Prawosławny sobór żeńskiego monasteru w Turkowicach w latach 1906–1929 Streszczenie w języku polskim   PDF
Stefan Dmitruk
 
51 - 75 z 128 elementów << < 1 2 3 4 5 6 > >>