Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 71 (2016) Środowiska monarchistyczne w pierwszych latach III Rzeczypospolitej na przykładzie Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego i Klubu Konserwatywnego w Łodzi Streszczenie w języku polskim   PDF
Bogdan Borowik
 
Vol 69 (2014) Autoreferat Streszczenie w języku polskim
Malgorzata Julia Willaume
 
Vol 72 (2017) Šupane, Withasen, Vethenici, Witsassen – formy reprezentacji wspólnot wiejskich na obszarach Zachodnich Słowian Streszczenie w języku polskim   PDF (Deutsch)
Matthias Hardt
 
Vol 69 (2014) „Cały kraj serdecznie wita swego pierwszego obywatela”. Przebieg obchodów 60. rocznicy urodzin Bolesława Bieruta na łamach „Trybuny Ludu” Streszczenie w języku polskim   PDF
Michał Jan Bednarczyk
 
Vol 73 (2018) „Co za czasy!… Chamy taki miód piją! Boże, Ty to widzisz i nie grzmisz?”. O deprecjacji Kozaków przez szlachtę Rzeczypospolitej w okresie powstania Chmielnickiego Streszczenie w języku polskim   PDF
Mariusz Drozdowski
 
Vol 71 (2016) „W naszym aparacie powiatowym towarzysze wyobcowali się z klasy, z której pochodzą”. Kontrole Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej Polskiej Partii Robotniczej w Lublinie w Komitetach Powiatowych PPR na Lubelszczyźnie w latach 1945–1948 Streszczenie w języku polskim   PDF
Michał Jan Bednarczyk
 
Vol 70 (2015) Bartosz Głubisz, Jazda kozacka w armii koronnej 1549–1696, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2016, ss. 362 Szczegóły   PDF
Bartosz Staręgowski
 
Vol 68 (2013) Bitwa pod Komarowem w historiografii rosyjskiej (do 1941 r.) Streszczenie w języku polskim   PDF
Jacek Legieć
 
Vol 69 (2014) Bitwy pod Fredericksburgiem i Gettysburgiem w świetle Sztuki Wojny Sun Tzu Streszczenie w języku polskim   PDF
Zbigniew Mazurak
 
Vol 68 (2013) Cluj-Napoca w komunistycznej Rumunii: analiza zmian urbanistycznych – wspomnienie Streszczenie w języku polskim   PDF
Yulia Oreshina
 
Vol 71 (2016) Czarna legenda biskupa krakowskiego Pawła z Przemankowa Streszczenie w języku polskim   PDF
Jan Gawron
 
Vol 68 (2013) Czy z prowincji widać było wojnę? Ostatnie miesiące pokoju i zamach w Sarajewie z perspektywy prasy lubelskiej Streszczenie w języku polskim   PDF
Małgorzata Nossowska
 
Vol 72 (2017) Dwie średniowieczne tradycje lubelskie oraz ich wpływ na poczucie tożsamości lokalnej wspólnoty (XIII? – początek XVII w.) Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Wojciech Michalski
 
Vol 72 (2017) Dzieje Lublina w popularnej syntezie na siedemsetletnią rocznicę lokacji miasta. Lublin. 700 lat dziejów miasta, red. G. Figiel, R. Szczygieł, W. Śladkowski, Lublin 2017, ss. 369 Szczegóły   PDF
Wojciech Michalski
 
Vol 71 (2016) Ecclesia et bellum. Kościół wobec wojny i zaangażowania militarnego duchowieństwa w wiekach średnich, red. R. Kotecki, J. Maciejewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2016, ss. 272 Szczegóły   PDF
Michał Tomaszek
 
Vol 71 (2016) Ecclesia, regnum, fontes. Studia z dziejów średniowiecza. Prace ofiarowane Profesor Marii Koczerskiej, red. R. Michałowski [et al.], Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, ss. 774 Szczegóły   PDF
Andrzej Pleszczyński
 
Vol 73 (2018) Europejczycy jako obcy. Relacje pomiędzy Zachodem a czagataidzkim imperium Tamerlana na przełomie XIV i XV w. – przyczynek do badań nad znaczeniem Embajada a Tamorlán w relacjach pomiędzy christianitas latina a Mongołami Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Łukasz Burkiewicz
 
Vol 72 (2017) Formowanie się ram przestrzennych i instytucjonalnych gminy miejskiej w średniowiecznym Lublinie (XIII i XIV w.) Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Piotr Okniński
 
Vol 68 (2013) Funkcjonowanie austriackich sądów wojskowych na Lubelszczyźnie w latach 1915–1918 Streszczenie w języku polskim   PDF
Ryszard Maleszyk
 
Vol 72 (2017) Gminy miejskie w średniowiecznych Prusach i Inflantach – pomiędzy władzą rady a uczestnictwem mieszczan Streszczenie w języku polskim   PDF (Deutsch)
Roman Czaja
 
Vol 73 (2018) Greccy lekarze w oczach rzymskiej elity (od Republiki po I w. n.e.) Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
María Ángeles Alonso
 
Vol 71 (2016) I. Komatina, Crkva i država u srpskim zemljama od XI do XIII veka, Istorijski institut, Beograd 2016, ss. 1–44 Szczegóły   PDF
Miloš Luković
 
Vol 70 (2015) Ioan Bolovan, Primul razboi mondial şi realităṱile demografice din Transylvania. Familie, mortalitate şi raporturi de gen, wstęp L. Maior, Cluj-Napoca 2015, ss. 208, fot. Szczegóły   PDF
Małgorzata Willaume
 
Vol 71 (2016) J. Lusek, Heinrich Schulz-Beuthen (1838–1915). Życie – twórczość – inspiracje, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Bytom 2015, ss. 150 Szczegóły   PDF
Jolanta Załęczny
 
Vol 71 (2016) J. Sperka, Władysław książę opolski, wieluński, kujawski, dobrzyński, pan Rusi, palatyn Węgier i namiestnik Polski (1326/1330 – 8 lub 18 maja 1401), wyd. 2 popr. i uzup., Wydawnictwo Avalon, Kraków 2016, ss. 411 Szczegóły   PDF
Dariusz Wróbel
 
1 - 25 z 66 elementów 1 2 3 > >>