Sumienie „Judasza z Kariothu” – o uniwersalności dramatu Karola Huberta Rostworowskiego

Agnieszka Lilia Droś

Streszczenie w języku polskim


W artykule przedstawiono uniwersalność dramatu Karola Huberta Rostworowskiego Judasz z Kariothu w oparciu o przedstawienie sylwetki psychologicznej i zachowania sumieniowego głównego bohatera. Uniwersalność Judasza zbudowana została na sytuacji, w której znalazł się główny bohater, stanąwszy przed wyborem bohaterstwa albo hańby. Dramat ten jest również istotny z punktu widzenia konfliktu powstałego w człowieku, żyjącym w grupie wyznającej inne wartości niż on sam i braku możliwości kompromisu. Judasz Karola Huberta Rostworowskiego jest dramatem, który trwa od zarania dziejów, a najbardziej wyraźnego charakteru otrzymał podczas tragicznych wydarzeń ubiegłego wieku.


Słowa kluczowe


Karol Hubert Rostworowski; Judasz z Kariothu; sumienie; problematyka moralna; dramat

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Biblia Tusiąclecia, edited by Augustyn Jankowski, Lech Stachowiak, Kazimierz Romaniuk, Tomasz Hergesel and Ryszard Rubinkiewicz. Poznań: Wydawnictwo Pallottinum, 2003.

Doliński, Dariusz and Tomasz Grzyb. Posłuszni do bólu. Sopot: Smak Słowa, 2017.

Eustachiewicz, Lesław. Dramaturgia Młodej Polski. Próba monografii dramatu z lat 1890-1918. Warszawa: PWN, 1982.

Generowicz, Zbigniew. “Judasz z Kariothu w teatrze nowym.” Ilustracja Tygodniowa 1946, no. 4: 56.

Gorecki, Wiesław. „Teatr Krakowski.” Gazeta Literacka 1933, no. 7: 108–109.

Grzymała-Siedlecki, Adam. „Judasz z Kariothu.” Kurier Warszawski 1916, no. 7: 3–4.

Komiński, Karol. „Dwa dramaty o Judaszu (Rostworowski – Tetmajer).” Myśl Narodowa 1932, no. 18: 246–248.

Leszczyński, Edward. “Problem etyczny w Judaszu z Kariothu.” Museion 1913, vol. 3: 37–46.

Ordon, Hubert. “Anatomia judaszowej zdrady.” Ethos 2004, no. 1-2: 98–110.

Ossowska, Maria. Normy moralne. Próba systematyzacji. Warszawa: PWN, 1970.

Rostworowski, Karol, Hubert. Dramaty wybrane. Judasz z Kariothu, Kajuas Cezar Kaligula, vol.1. Kraków: Literary Publishing, 1967.

Rostworowski, Karol. Hubert. “Pro domo mea.” Głos Narodu 1917, no. 97: 1–2.

Sławińska, Irena. “Wokół teatru K. H. Rostworowskiego.” Ateneum 1938, no. 4/5: 689–698.

Starmawski, Jerzy. “Tragizm Judasza Rostworowskiego.” Przegląd Powszechny 1951, vol. 231: 421–442.

Szewczuk, Włodzimierz. Sumienie. Studium psychologiczne. Warszawa: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”, 1988.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2020.29.153-167
Data publikacji: 2020-08-24 01:08:47
Data złożenia artykułu: 2020-05-03 13:19:22


Statystyki

Widoczność abstraktów - 242
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Agnieszka Lilia Droś

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl