Sophie de Grouchy: filozofia oparta na polemice

Anna Małgorzata Markwart

Streszczenie w języku polskim


Sophie de Grouchy była tłumaczką Teorii uczuć moralnych Adama Smitha na język francuski. Do swego przekładu dołączyła Listy o sympatii, w których zwróciła uwagę na podstawowy jej zdaniem brak w dziele Smitha: niewyjaśnienie źródeł sympatii. Jej Listy nie tylko przedstawiają poglądy myślicielki na tę kwestię, lecz także zawierają jej rozważania na temat sympatii, krytykę instytucji itp. Artykuł ma na celu przedstawienie sylwetki de Grouchy, scharakteryzowanie jej teorii sympatii oraz wskazanie, iż Listy nie są jedynie komentarzem do Teorii Smitha, lecz zawierają poglądy filozoficzne często rozbieżne z tymi, które prezentował Szkot.


Słowa kluczowe


Sophie de Grouchy; Adam Smith; sympatia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła:

Grouchy Sophie de, Letters on Sympathy (Philadelphia: American Philosophical Society, 2008).

Sophie de Grouchy, "Lettres sur la sympathie" w: Les ‘Lettres sur la sympathie’ (1798) de Sophie de Grouchy, marquise de Condorcet, red. Bernier Marc André i Deidre Dawson (Oxford: Voltaire Foundation, 2010).

Smith, Adam. Teoria uczuć moralnych, przeł. Danuta Petsch (Warszawa: PWN, 1989).

Smith, Adam. The Theory of Moral Sentiments (Indianapolis: Liberty Fund, 1982).

Opracowania:

Bernier Marc André i Deidre Dawson (red.), Les ‘Lettres sur la sympathie’ (1798) de Sophie de Grouchy, marquise de Condorcet (Oxford: Voltaire Foundation, 2010).

Biziou, Michaёl, „The French (re)translation”, Adam Smith Review 8 (2015), https://doi.org/10.4324/9781315737195

Broadie Alexander. Agreeable Connexions: Scottish Enlightenment Links with France (Edinburgh: Birlinn, 2012).

Brown, Karin. „Introduction: The Letters, Their Author, and Her Times” w: Sophie de Grouchy, Letters on Sympathy (Philadelphia: American Philosophical Society, 2008).

Dawson, Deidre, "Is Sympathy so Surprising? Adam Smith and French Fictions of Sympathy", Eighteenth-Century Life 15 (1991).

Dawson Deidre, „Love, Marriage and Virtue: Mary Wollstonecraft and Sophie de Grouchy, marquise de Condorcet, Respond to The Theory of Moral Sentiments”, Adam Smith Review 7 (2013).

Dumouchel, Daniel, „Une éducation sentimentale: sympathie et construction de la morale dans les Lettres sur la sympathie de Sophie de Grouchy” w: Les ‘Lettres sur la sympathie’ (1798) de Sophie de Grouchy, marquise de Condorcet, red. Bernier Marc André i Deidre Dawson (Oxford: Voltaire Foundation, 2010).

Griswold, Charles. Adam Smith and the Virtues of Enlightment (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), https://doi.org/10.1017/CBO9780511608964

Guillois, Antoine, La Marquise de Condorcet. Sa Famille, son Salon, ses Amis 1764-1822. (Paryż: Paul Ollendorff, 1897).

Muller, Hans D., "Sympathy for whom? Smith’s reply to Hume", Journal of the American Philosophical Association, vol. 2 (Summer 2016), https://doi.org/10.1017/apa.2016.15.

Otteson, James R., Adam Smith’s Marketplace of Life (Cambridge: Cambridge University Press, 2002).

Pisanelli, Simona. "Adam Smith and the Marquis de Condorcet. Did they really meet?", Iberian Journal of History of Economic Thought, t. 2 (1/2015), http://dx.doi.org/10.5209/rev_IJHE.2015.v2.n1.49771

Rothschild Emma, Economic Sentiments. Adam Smith, Condorcet, and the Enlightenment (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2001).

Seth, Catriona, „Sophie de Grouchy-Condorcet’s translation of Adam Smith’s Theory of Moral Sentiments”, Adam Smith Review 7 (2013), https://doi.org/10.4324/9780203070727

Seth, Catriona, "Un double service rendu à la postérité: la Théorie des sentiments moraux par Adam Smith, suivie des Lettres sur la sympathie" w: Les ‘Lettres sur la sympathie’ (1798) de Sophie de Grouchy, marquise de Condorcet, red. Bernier Marc André i Deidre Dawson (Oxford: Voltaire Foundation, 2010).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2019.27.119-136
Data publikacji: 2019-07-30 20:19:17
Data złożenia artykułu: 2019-02-12 20:54:58

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Anna Małgorzata Markwart

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl