Prima Educatione

Recenzowany rocznik zatytułowany Prima Educatione powstał w 2017 roku z inicjatywy dr hab. Teresy Parczewskiej. Czasopismo jest wydawane online przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Problematyka publikowanych artykułów koncentruje się na dziecku, dzieciństwie i szeroko rozumianej wczesnej edukacji. Zawiera następujące działy: Studia i rozprawy; Prace badawcze; Doświadczenia i propozycje; Recenzje i sprawozdania. Duży nacisk położony jest na prezentowanie doniesień z badań naukowych oraz innowacji. Teksty publikowane są w języku: polskim i angielskim. Czasopismo skierowane jest do nauczycieli akademickich, studentów różnych obszarów humanistyki i nauk społecznych oraz nauczycieli - praktyków.

 

Punkty MEiN: 40

ISSN: 2544-2317

e-ISSN: 2657-3229

ICV 2020 = 100.00


Aktualności

 

Zaproszenie do publikacji

 

Redakcja czasopisma „Prima Educatione” zaprasza do składania artykułów naukowych do kolejnego, anglojęzycznego numeru, którego tematyką przewodnią będzie: Codzienność dziecka w czasie pandemii.

Zapraszamy pedagogów, psychologów, socjologów, filozofów, antropologów kulturowych oraz pozostałych przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych, jak również nauczycieli – praktyków, którym powyższa tematyka jest bliska.

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi dla autorów.

 

Termin nadsyłania artykułów: 01.01.2022-30.04.2022

 
Opublikowane: 2021-05-20
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 5 (2021)

Spis treści

Studia i Rozprawy

Anna Boguszewska, Urszula Szuścik
11-23
Dorota Misiejuk
25-38
Kinga Kuszak
39-53
Katarzyna Bożena Sadowska
55-71
Małgorzata Kabat
73-85
Małgorzata Janina Cackowska
87-98

Prace badawcze

Renata Michalak
101-114
Małgorzata Chojak, Ela Luria, Maya Shalom
115-131
Ewelina Kamasz, Karolina Kucera
133-148
Krzysztof Zajdel
149-161

Doświaczenia i Propozycje

Maria Gabriella Pediconi
165-186
Ana Paula Alves
187-192
Justyna Sala-Suszyńska
193-204
Elżbieta Jaszczyszyn
205-213
Hanna Krauze-Sikorska
215-227

Recenzje i sprawozdania

Tomasz Knopik
231-233
Joanna Sikorska, Hanna Krauze-Sikorska
235-239
Urszula Oszwa
241-243