Prima Educatione

Recenzowany rocznik zatytułowany Prima Educatione powstał w 2017 roku z inicjatywy dr hab. Teresy Parczewskiej. Czasopismo jest wydawane online przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Problematyka publikowanych artykułów koncentruje się na dziecku, dzieciństwie i szeroko rozumianej wczesnej edukacji. Zawiera następujące działy: Studia i rozprawy; Prace badawcze; Doświadczenia i propozycje; Recenzje i sprawozdania. Duży nacisk położony jest na prezentowanie doniesień z badań naukowych oraz innowacji. Teksty publikowane są w języku: polskim i angielskim. Czasopismo skierowane jest do nauczycieli akademickich, studentów różnych obszarów humanistyki i nauk społecznych oraz nauczycieli - praktyków.

 

Punkty MEiN: 40

ISSN: 2544-2317

e-ISSN: 2657-3229

Aktualności

 

Zaproszenie do publikacji

 

Redakcja czasopisma „Prima Educatione” zaprasza do składania artykułów naukowych do kolejnego, anglojęzycznego numeru, którego tematyką przewodnią będzie: Codzienność dziecka w czasie pandemii.

Zapraszamy pedagogów, psychologów, socjologów, filozofów, antropologów kulturowych oraz pozostałych przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych, jak również nauczycieli – praktyków, którym powyższa tematyka jest bliska.

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi dla autorów.

 

Termin nadsyłania artykułów: 01.01.2022-30.04.2022

 
Opublikowane: 2021-05-20
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 4 (2020)


Okładka