Kontakt

Adres

Redakcja czasopisma Prima Educatione

ul. Narutowicza 12

20-004 Lublin

Osoba do kontaktu

Zofia Maleszyk
Sekretarz redakcji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Tel.: 81 5376317
Email: zofia.maleszyk@poczta.umcs.lublin.pl

Wsparcie techniczne

Aneta Okuń
Email: redtech_okun@wp.pl