Work with a Talented Student – Professional Primary Music Education

Marta Kędzia

Abstract


The article deals with the problems of working with a student of a primary music school. A student subject to professional music education is the one who has special talents, which constitute the basis for supporting him in the process of music education. A special role in this regard is played by the teacher of the main subject, who, thanks to the form of individual lessons, is able to recognize the educational needs of their pupils and create conditions for their comprehensive development.


Keywords


talented student; primary music education; teacher of the main subject

Full Text:

PDF

References


LITERATURE

Bissinger-Ćwierz U. (2016). Psychopedagogiczne metody pracy z uczniem najmłodszym oraz uczniem ryzyka dysleksji w szkole muzycznej. Warszawa: Wydawnictwo Centrum Edukacji Artystycznej.

Bogdanowicz E. (2015). Rytmika emila Jaques-Dalcroze’a w edukacji i terapii dzieci z symptomami nadpobudliwości psychoruchowej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Brzezińska A.I., Appelt K., Ziółkowska B. (2015). Psychologia rozwoju człowieka. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Chmurzyńska M. (2014). Style nauczania i kompetencje psychopedagogiczne nauczycieli instrumentu ze szkół muzycznych I stopnia. In: R. Lewandowski, J. Kaleńska-Rodzaj (eds.), Psychologia muzyki (pp. 93–109). Gdańsk: Harmonia Universalis.

Jasińska-Żaba M. (1997). Efektywność pracy pianisty w aspekcie psychologicznym. In: M. Kubica-Skarbowska (ed.), Pedagogika fortepianowa (pp. 31–48). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Jemielnik J. (2014). Obraz nauczyciela szkoły muzycznej w świadomości uczniów rezygnujących z nauki. Konteksty Kształcenia Muzycznego, 1(1), 37–51.

Kaleńska-Rodzaj J., Pietras K. (2014). Jakość relacji nauczyciel – uczeń a rozwój osiągnięć muzycznych młodego wykonawcy. In: G. Kwiatkowska, J. Posłuszna (eds.), Mistrz – uczeń. Rozważania z perspektywy psychologii sztuki (pp. 98–116). Kraków: Aureus.

Kamza A. (2014). Rozwój dziecka. Wczesny wiek szkolny. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Kędzia M. (2020). Orientacje muzyczne młodzieży z ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Markiewicz L. (1984). Karol Szymanowski a pedagogika muzyczna. Katowice: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego.

Nogaj A.A. (2013). Rola wsparcia społecznego w edukacji artystycznej – jak teoria uzasadnia powszechną konieczność postawy wspierającej. Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej, (1), 31–39.

LEGAL ACTS

Regulation of the Minister of Culture and National Heritage of 20 May 2014 on the detailed qualifications required from teachers of art schools, artistic education institutions and teacher training institutions (Journal of Laws 2014, item 784).

Regulation of the Minister of Culture and National Heritage of 6 September 2017 on the core curriculum for education in artistic education professions in public art schools (Journal of Laws 2017, item 1793).

Regulation of the Minister of Culture and National Heritage of 9 April 2019 on the conditions and procedure for admitting students to public schools and public art institutions and transferring from one type of school to another (Journal of Laws 2019, item 686).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2020.4.171-176
Data publikacji: 2021-03-29 09:42:58
Data złożenia artykułu: 2020-05-25 21:22:39


Statistics


Total abstract view - 575
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 375

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.