Zasoby dziecka a jego potrzeba uczenia się

Marzena Adamowicz

Streszczenie w języku polskim


Każde dziecko stanowi niepowtarzalną indywidualność, na którą składają się jego zasoby wewnętrzne i zewnętrzne. W artykule przede wszystkim zwrócono uwagę na znaczenie inteligencji, motywacji, emocji, temperamentu, a także na sprawność fizyczną i manualną, stan zdrowia itp. w procesie uczenia się. Odwołując się do literatury specjalistycznej, przeanalizowano zasoby zewnętrzne dziecka z uwzględnieniem warunków kulturowych, społecznych i ekonomicznych. Dziecko zazwyczaj uczestniczy w wielu grupach społecznych, takich jak rodzina, grupa przedszkolna czy szkolna, zespół rówieśniczy itp. W każdej z nich odgrywa określoną rolę, zajmuje jakąś pozycję i wykonuje pewne zadania.

Słowa kluczowe


dziecko; zasoby dziecka; potrzeba; proces uczenia się

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamek I. (1995). Rozwiązywanie problemów przez dzieci. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Bałachowicz J. (2011). Edukacja początkowa wobec potrzeb indywidualnego rozwoju dziecka. W: E. Skrzetuska (red.), Problemy edukacji wczesnoszkolnej. Indywidualizacja – uzdolnienia – refleksja nauczyciela (s. 9–22). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Cackowska M. (1984). Nauka czytania i pisania w klasach przedszkolnych. Warszawa: WSiP.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Dobosz K., Zielińska E. (2015). Dziecięca matematyka – dwadzieścia lat później. Książka dla rodziców i nauczycieli starszych przedszkolaków. Kraków: CEBP.

Gurycka M. (1990). Błąd w wychowaniu. Warszawa: WSiP.

Guz S. (1987). Rozwój i kształtowanie osobowości dzieci w okresie wczesnoszkolnym. Warszawa: WSiP.

Hurrelmann K. (1994). Struktura społeczna a rozwój osobowości. Wprowadzenie do teorii socjalizacji. Poznań: Wysawnictwo UAM.

Karpińska A. (1999). Drugoroczność. Pedagogiczne wyzwania dla współczesności. Białystok: Trans Humana.

Karpińska A. (2011). Niepowodzenia edukacyjne – renesans myśli naukowej. Białystok: Trans Humana.

Kupisiewicz C. (1993). Niepowodzenia dzieci w nauce szkolnej. W: W. Pomykało (red.), Encyklopedia pedagogiczna (s. 449–453). Warszawa: Fundacja Innowacja.

Lewowicki T. (1980). Kształcenie uczniów zdolnych. Warszawa: WSiP.

Lewowicki T. (1991). Osobowość a aspiracje. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Magda-Adamowicz M. (2018). Jakość dzieciństwa twórczych 7–9-letnich dzieci w perspektywie rodzinnej i lokalnej. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Rimm S. (1994). Bariery szkolnej kariery. Dlaczego dzieci zdolne mają słabe stopnie. Warszawa: WSiP.

Schaffer H.R. (2006). Rozwój społeczny. Dzieciństwo i młodość. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Turner J.H. (1998). Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie. Poznań: Zysk i S-ka.

Tyszkowa M. (1964). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: PWN.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2020.4.37-46
Data publikacji: 2021-03-29 09:42:45
Data złożenia artykułu: 2020-07-14 10:02:28


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1455
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1978

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2021 Marzenna Magda-Adamowicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.