Child’s Resources and His Need to Learn

Marzena Adamowicz

Abstract


Each child is a unique individuality, made up of his internal and external resources. In the article, particular attention was paid to the importance of intelligence, motivation, emotions, temperament, as well as physical and manual fitness, health, etc. in the learning process. Referring to specialist literature, the external resources of the child were studied, focusing on cultural, social and economic conditions. The child usually participates in many social groups, such as a family, preschool or school group, peer team, etc. In each of them he has a specific role, has a position and performs certain tasks.


Keywords


child; child’s resources; need; learning process

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Adamek I. (1995). Rozwiązywanie problemów przez dzieci. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Bałachowicz J. (2011). Edukacja początkowa wobec potrzeb indywidualnego rozwoju dziecka. W: E. Skrzetuska (red.), Problemy edukacji wczesnoszkolnej. Indywidualizacja – uzdolnienia – refleksja nauczyciela (s. 9–22). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Cackowska M. (1984). Nauka czytania i pisania w klasach przedszkolnych. Warszawa: WSiP.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Dobosz K., Zielińska E. (2015). Dziecięca matematyka – dwadzieścia lat później. Książka dla rodziców i nauczycieli starszych przedszkolaków. Kraków: CEBP.

Gurycka M. (1990). Błąd w wychowaniu. Warszawa: WSiP.

Guz S. (1987). Rozwój i kształtowanie osobowości dzieci w okresie wczesnoszkolnym. Warszawa: WSiP.

Hurrelmann K. (1994). Struktura społeczna a rozwój osobowości. Wprowadzenie do teorii socjalizacji. Poznań: Wysawnictwo UAM.

Karpińska A. (1999). Drugoroczność. Pedagogiczne wyzwania dla współczesności. Białystok: Trans Humana.

Karpińska A. (2011). Niepowodzenia edukacyjne – renesans myśli naukowej. Białystok: Trans Humana.

Kupisiewicz C. (1993). Niepowodzenia dzieci w nauce szkolnej. W: W. Pomykało (red.), Encyklopedia pedagogiczna (s. 449–453). Warszawa: Fundacja Innowacja.

Lewowicki T. (1980). Kształcenie uczniów zdolnych. Warszawa: WSiP.

Lewowicki T. (1991). Osobowość a aspiracje. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Magda-Adamowicz M. (2018). Jakość dzieciństwa twórczych 7–9-letnich dzieci w perspektywie rodzinnej i lokalnej. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Rimm S. (1994). Bariery szkolnej kariery. Dlaczego dzieci zdolne mają słabe stopnie. Warszawa: WSiP.

Schaffer H.R. (2006). Rozwój społeczny. Dzieciństwo i młodość. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Turner J.H. (1998). Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie. Poznań: Zysk i S-ka.

Tyszkowa M. (1964). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: PWN.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2020.4.37-46
Data publikacji: 2021-03-29 09:42:45
Data złożenia artykułu: 2020-07-14 10:02:28


Statistics


Total abstract view - 1953
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 3190

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Marzenna Magda-Adamowicz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.