Szkoła ćwiczeń wspólnotą wzajemnego uczenia się praktyków i studentów. Perspektywa badawcza

Renata Michalak

Streszczenie w języku polskim


Opracowanie jest próbą ukazania wartości szkoły ćwiczeń dla procesu przygotowania studentów do roli nauczyciela. Autorka bazuje na założeniach projektu pn. "Wielkopolska Szkoła Ćwiczeń w Cogito", realizację którego zakończono w grudniu 2020 roku. W artykule odzwierciedlenie znalazły kluczowe aspekty kształcenia kandydatów na nauczycieli poprzez ich wielostronne zaangażowanie w sieć wzajemnego uczenia się nauczycieli praktyków i studentów. Ponadto uwzględniono materiał empiryczny pochodzący z badania studentów kierunków nauczycielskich, potwierdzający wartość i sens modelu kształcenia nauczycieli poprzez tworzenie szkół ćwiczeń.


Słowa kluczowe


szkoła ćwiczeń; kształcenie nauczycieli; wspólnota wzajemnego uczenia się; praktyczne kształcenie studentów

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Literature

Bednar A.K., Cunningham D., Duff T.M., Perry J.D. (1991). Theory into Practice: How Do We Link? In: G.J. Anglin (ed.), Instructional Technology: Past, Present and Future (pp. 81–101). Englewood: Libraries Unlimited.

Bonar J., Buła A., Just M., Radzikowska D. (2014). Charakterystyka i opis nowatorskiego programu praktyk dla studentów pedagogiki na studiach i stopnia na specjalności edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. In: J. Bonar, A. Buła, D. Radzikowska (red.),

Poznać – Zrozumieć – Doświadczyć. Nowatorski program praktyk dla studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w aspekcie naukowym i organizacyjnym (pp. 195–219). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Fish D., Broekman H. (1993). Odmienne podejście do kształcenia nauczycieli. Forum Oświatowe, 7.

von Glasersfeld E. (1995). A Constructivist Approach to Teaching. In: l.P. Steff, J. Gale (eds.), Constructivism in Education (pp. 3–15). Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates.

Gołębniak B.D. (1998). Zmiany edukacji nauczycieli. Wiedza – biegłość – refleksyjność. Toruń – Poznań: Edytor.

Grabinger R.S. (1996). Rich Environments for Active learning. In: D.H. Jonassen (ed.), Handbook of Research for Educational Communications and Technology (pp. 665–692). New York: Macmillan.

Honebein P.C. (1996). Seven Goals for the Design of constructivist learning environments. In: B.G. Wilson (ed.), Constructivist Learning Environments: Case Studies in Instructional Design (pp. 11–24). Englewood Cliff: Educational Technology Publications.

Johnson D.W., Johnson R.T. (1991). Learning Together and Alone. Englewood Cliff: Prentice Hall.

Kwiatkowska H. (2008). Pedeutologia. Warszawa: WAiP.

Lewowicki T. (2007). Problemy kształcenia i pracy nauczyciela. Warszawa – Radom: Wyd. ITE.

Michalak R. (2018). Praktyka pedagogiczna kontekstem reorganizacji personalnej wiedzy o nauczaniu przyszłych nauczycieli. Propozycja zmiany modelu kształcenia nauczycieli. In: E. Musiał, J. Malinowska (red.), Praktyki pedagogiczne przestrzenią i miejscem ewaluacji kompetencji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji. Koncepcje – przemiany – rozwiązania (pp.

–41). Wrocław: Instytut Pedagogiki UW.

Michalak R. (2021). założenia projektu Wielkopolska Szkoła Ćwiczeń w cogito. In: R. Michalak (red.), Nauczyciel w kulturze wzajemnego uczenia się (pp. 149–159). Poznań: Ogólnopolski Operator Oświaty.

Oliver K.M. (2000). Methods for Developing Constructivism Learning on the Web. Educational Technology, 40(6), pp. 5–18.

Sajdak A. (2013). Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Tam M. (2000). Constructivism, Instructional Design, and Technology: Implications for Transforming Distance learning. Educational Technology & Society, 3(2), pp. 50–60.

Wenger E., Lave J. (1998). Communities of Practice: Learning, Meaning and Identity. Cambridge: Cambridge University Press.

Żytko M., Nowakowska l., Sobierańska D., Szydler A. (2018). Znaczenie praktyk pedagogicznych w procesie kształcenia nauczycieli. Warszawa: Wolters Kluwer.

Netography

Cox G. (2006). REAL Business Learning Environments: Design Considerations in the Integration of Business Simulations into Rich Environments for Active Learning. Carnforth: RSVP Learning

Design. Retrieved from: http://rsvpdesign.co.uk/images/downloads/RSVP_Reals_complete.pdf/ (access: 5.05.2011).

Olusegun S. (2015). Constructivism Learning Theory: a Paradigm for Teaching and Learning. IOSR Journal of Research & Method in Education, 5(6), pp. 66–70. DOi: https://doi.org/10.9790/7388-05616670. Retrieved from: http://iosrjournals.org/iosr-jrme/papers/Vol-5%20issue-6/Version-1/i05616670.pdf (access: 29.09.2020).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2021.5.101-114
Data publikacji: 2021-11-15 21:31:46
Data złożenia artykułu: 2021-04-12 21:32:39


Statystyki

Widoczność abstraktów - 34
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 44

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2021 Renata Michalak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.