The Importance of Communication Between a Child and an Adult in the Times of Crises of the 21st Century

Katarzyna Sadowska

Abstract


The aim of the study is to draw attention to the importance of sensitive, coherent and insightful communication between a child and an adult. Effective communication seems to be particularly important in the times of crises of the 21st century, especially in the face of a pandemic during which concepts from the field of social sciences, such as psychological well-being or interpersonal relations, gained a new dimension. The author analyzes the literature on the subject on key concepts, presents and discusses the situations observed in the everyday life of children, concerning the communication situations between children and their adult carers during the pandemic. The author comes to the conclusion that interpersonal communication in the family is the foundation of the bonds established in it, determines the sense of psychological and social well-being, and determines the harmonious development of a child. In connection with the above, in the author’s opinion, it should be borne in mind that a responsible and sensitive observer – an adult guardian – must constantly watch over the child’s sense of the broadly understood well-being, creating conditions for the child to feel autonomy, agency, fulfilment and high self-esteem.


Keywords


child; communication; psychological well-being; interpersonal relation

Full Text:

PDF

References


Bakiera, L., Obrębska, M. (2021). Blisko czy na dystans? Psychologiczne aspekty relacji międzyludzkich. Człowiek i Społeczeństwo, 51, 9–21.

Bielawska-Batorowicz, E. (1995). Determinanty spostrzegania dziecka przez rodziców w okresie poporodowym. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

Cieślińska, J. (2013). Poczucie dobrostanu i optymizmu życiowego kadry kierowniczej placówek oświatowych. Studia Edukacyjne, 27, 95–112.

Harwas-Napierała, B. (2006). Komunikacja w rodzinie ujmowanej jako system w relacji rodzice – dzieci, obrazy życia rodzinnego z perspektywy interdyscyplinarnej. Roczniki Socjologii Rodziny, 17, 221–233.

Ilska, M., Kołodziej-Zaleska, A. (2018). Dobrostan hedonistyczny i eudajmonistyczny w sytuacjach kryzysów normatywnych i nienormatywnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 123, 155–184.

King, L.A., Eells, J.E., Burton, C.M. (2007). Pojęcie dobrego życia – w ujęciu szerokim i wąskim. In: P.A. Linley, S. Joseph (red.), Psychologia pozytywna w praktyce (pp. 19–41). Warszawa: PWN.

Kornas-Biela, D. (2004). Okres prenatalny, t. 2. In: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka (pp. 17–46). Warszawa: PWN.

Kosowski, P., Mróz, J. (2020). Ocena komunikacji a poczucie samotności i satysfakcji z życia w czasie pandemii. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 2(42), 214–226.

Kossakowska, K., Zadworna, M. (2019). Wybrane aspekty dobrostanu psychicznego uczniów na różnych etapach edukacji. Doniesienia wstępne. Studia Edukacyjne, 54, 221–235.

Kuszak, K. (2014). Kompetencje językowe małego dziecka – zarys problematyki. Studia Edukacyjne, 33, 45–67.

Matuszczak-Świgoń, J., Kowalska-Żelewska, A. (2020). Komunikacja matki z dzieckiem w okresie prenatalnym. Człowiek i Społeczeństwo, 50, 85–99.

Myers, D.G. (2000). The Funds, Friends and Faith of Happy People. American Psychologist, 55, 56–67.

Niśkiewicz, Z. (2016). Dobrostan psychiczny i jego rola w życiu człowieka. Studia Krytyczne, 3, 139–151.

Płoszaj, K.M., Kochman, D. (2021). Wpływ pandemii Koronawirusa (COVID-19) na jakość życia rodziny i dziecka. Innowacje w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu, 3(6), 59–78.

Rostańska, E. (2010). Dziecko i dorosły w rozmowie. Doświadczanie komunikacji. Odniesienia edukacyjne. Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Sadowska, K. (2020). Wczesnodziecięca edukacja – pomiędzy instrumentalizacją a towarzyszeniem w rozwoju. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Seligman, M.E.P. (1993). Optymizmu można się nauczyć. Poznań: Media Rodzin.

Seligman, M.E.P. (2002). Authentic Happiness: Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential for Lasting Fulfilment. New York: Free Press, Simon and Schuster.

Seligman, M.E.P. (2011). Pełnia życia. Nowe spojrzenie na kwestię szczęścia i dobrego życia. Poznań: Media Rodzina.

Shapiro, A.D., Keyes, C.L.M. (2004). Social well-being in the United States: A descriptive epidemiology. In: O.G. Brim, C.D. Ryff, R.C. Kessler (Eds.), How Healthy Are We? A National Study of Well-Being at Midlife (pp. 350–372). Chicago: University of Chicago Press.

Trzebińska, E. (2008). Psychologia pozytywna. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Wichot, J. (2016). Mamo, tato – mów do mnie! Wczesna komunikacja jako stymulacja rozwoju małego dziecka. Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka, 15(4), 9–22.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2022.6.31-45
Data publikacji: 2022-11-04 07:44:13
Data złożenia artykułu: 2022-05-12 20:11:42


Statistics


Total abstract view - 311
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 162

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Katarzyna Sadowska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.