Pedagogy of Hope

Bogusław Śliwerski

Abstract


In the article, the author signals the need to develop the pedagogy of hope. It is the science of education which thought goes out into the future. Nowadays social sciences and the humanities function in the postmodern era. As a result, teachers have greater responsibility for the human world, in which they must be aware not only of the risk, but uncertainty and unpredictability of socio-political events, too. There is needed methodically reliable research workshop and the constant striving for truth.


Keywords


pedagogy; manipulation; humanities; pedagogical research

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bauman Z. (2000), Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Beck U. (2012), Społeczeństwo światowego ryzyka. W poszukiwaniu utraconego bezpieczeństwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Kapuściński R. (2013), To nie jest zawód dla cyników. Warszawa: Biblioteka Gazety Wyborczej. Literatura Faktu PWN.

Lewowicki T. (2007), O tożsamości, kondycji i powinnościach pedagogiki. Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB.

Nusbaum-Hilarowicz J. (1910), Uczeni i uczniowie. Lwów: Nakładem Księgarni H. Altenberga.

Pelcová N. (2001), Vzorce lidství. Filosofie o člověku a výchově. Praha: ISV nakladatelství.

Strumiński W. (1958), Problemy wychowania i nauczania w systemie pedagogicznym K. Uszyńskie¬go. W: B. Suchodolski, W. Okoń (red.), Z dziejów myśli pedagogicznej. Materiały do studiów, t. 4. Warszawa: PZWS.

Tischner J. (1990), Filozofia dramatu. Wprowadzenie. Paris: Éditions du Dialogue. Société d’Éditions Internationales.

Tischner J. (1992), Świat ludzkiej nadziei. Wybór szkiców filozoficznych 1966–1975. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Tischner J. (2000), Miłość nas rozumie. Rok liturgiczny z księdzem Tischnerem. Kraków: Wydaw¬nictwo Znak.

Tischner J. (2003), O człowieku. Wybór pism filozoficznych. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich – Wydawnictwo.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2017.1.13
Data publikacji: 2018-01-15 08:16:54
Data złożenia artykułu: 2018-01-12 11:30:11


Statistics


Total abstract view - 1121
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 519

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Bogusław Śliwerski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.