Pedagogika nadziei

Bogusław Śliwerski

Streszczenie w języku polskim


Autor sygnalizuje w artykule potrzebę rozwijania pedagogiki nadziei, a więc nauki o wychowaniu, której myśl wybiega w przyszłość. Nauki społeczne i humanistyczne funkcjonują w ponowoczesnej dobie, toteż przed pedagogami stoi większa odpowiedzialność wobec świata humanum, w którym muszą liczyć się z ryzykiem, nieoznaczonością, nieprzewidywalnością zdarzeń społeczno-politycznych. Konieczny jest zatem rzetelny metodologicznie warsztat badawczy i ustawiczne dążenie do prawdy.


Słowa kluczowe


pedagogika; manipulacja; nauki humanistyczne; badania pedagogiczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bauman Z. (2000), Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Beck U. (2012), Społeczeństwo światowego ryzyka. W poszukiwaniu utraconego bezpieczeństwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Kapuściński R. (2013), To nie jest zawód dla cyników. Warszawa: Biblioteka Gazety Wyborczej. Literatura Faktu PWN.

Lewowicki T. (2007), O tożsamości, kondycji i powinnościach pedagogiki. Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB.

Nusbaum-Hilarowicz J. (1910), Uczeni i uczniowie. Lwów: Nakładem Księgarni H. Altenberga.

Pelcová N. (2001), Vzorce lidství. Filosofie o člověku a výchově. Praha: ISV nakladatelství.

Strumiński W. (1958), Problemy wychowania i nauczania w systemie pedagogicznym K. Uszyńskie¬go. W: B. Suchodolski, W. Okoń (red.), Z dziejów myśli pedagogicznej. Materiały do studiów, t. 4. Warszawa: PZWS.

Tischner J. (1990), Filozofia dramatu. Wprowadzenie. Paris: Éditions du Dialogue. Société d’Éditions Internationales.

Tischner J. (1992), Świat ludzkiej nadziei. Wybór szkiców filozoficznych 1966–1975. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Tischner J. (2000), Miłość nas rozumie. Rok liturgiczny z księdzem Tischnerem. Kraków: Wydaw¬nictwo Znak.

Tischner J. (2003), O człowieku. Wybór pism filozoficznych. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich – Wydawnictwo.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2017.1.13
Data publikacji: 2018-01-15 08:16:54
Data złożenia artykułu: 2018-01-12 11:30:11


Statystyki

Widoczność abstraktów - 213
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 7

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Prima Educatione

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.