Kształtowanie zdolności poznawczych a cele edukacji wczesnoszkolnej

Ewa Szadzińska

Streszczenie w języku polskim


W pracy przedstawiono charakterystykę zdolności poznawczych w kontekście wyznaczników ludzkiego poznania. Kształtowanie tych zdolności uczniów w edukacji wczesnoszkolnej jest uważane za bardzo wartościowe. Wiedza na temat różnorodności cech zdolności powinna być ujęta w treściach celów edukacyjnych. Prawidłowy opis zdolności poznawczych sformułowanych w celach kształcenia wymaga odwoływania się do opisu kategorii celu w dydaktyce ogólnej.


Słowa kluczowe


zdolności poznawcze; cele edukacyjne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ablewicz K. (2003), Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej. Studium sytuacji wychowawczej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bereźnicka M. (2010), Wartości kształcenia we współczesnej szkole. Kraków: Wydawnictwo Na¬ukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Brezinka W. (2005), W dobie przemian kulturowych. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Bruner J. (2006), Kultura edukacji. Kraków: Universitas.

Denek K. (1994), Wartości i cele edukacji szkolnej. Poznań–Toruń: Wydawnictwo Edytor.

Ericsson K.A., Oliver W.L. (2002), Umiejętności poznawcze. W: N.J. Mackintosh, A.M. Colman (red.), Zdolności a proces uczenia się. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Frith C. (2011), Od mózgu do umysłu. Jak powstaje nasz wewnętrzny świat. Warszawa: Wydaw¬nictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Galloway C. (1988), Psychologia uczenia się i nauczania. Warszawa: PWN.

Grzegorczyk A. (2003), Psychiczna osobliwość człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Myszkowska-Litwa M. (2007), Wychowanie intelektualne w teorii i praktyce edukacyjnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Obuchowski K. (1995), Przez galaktykę potrzeb. Psychologia dążeń ludzkich. Poznań: Wydawnic¬two Zysk i S-ka.

Obuchowski K. (2004), Kody umysłu i emocje. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humani¬styczno-Ekonomicznej.

Okoń W. (1987), Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: PWN.

Wasilewska-Kamińska E. (2016), Myślenie krytyczne jako cel kształcenia. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Zalewski Z. (1991), Psychologia zachowań celowych. Warszawa: PWN.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2017.1.61
Data publikacji: 2018-01-15 08:16:58
Data złożenia artykułu: 2018-01-12 14:47:37


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1361
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 8791

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Ewa Szadzińska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.