Shaping Cognitive Abilities for Early School Education Purposes

Ewa Szadzińska

Abstract


The work shows the characteristics of cognitive abilities in the context of the display markers of human cognition. In early childhood education, the cognitive abilities of students are considered valuable. Knowledge of the diversity of such capacity is about the content of educational purposes. The correct wording requires recourse to general didactics.


Keywords


cognitive abilities; educational purposes

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Ablewicz K. (2003), Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej. Studium sytuacji wychowawczej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bereźnicka M. (2010), Wartości kształcenia we współczesnej szkole. Kraków: Wydawnictwo Na¬ukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Brezinka W. (2005), W dobie przemian kulturowych. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Bruner J. (2006), Kultura edukacji. Kraków: Universitas.

Denek K. (1994), Wartości i cele edukacji szkolnej. Poznań–Toruń: Wydawnictwo Edytor.

Ericsson K.A., Oliver W.L. (2002), Umiejętności poznawcze. W: N.J. Mackintosh, A.M. Colman (red.), Zdolności a proces uczenia się. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Frith C. (2011), Od mózgu do umysłu. Jak powstaje nasz wewnętrzny świat. Warszawa: Wydaw¬nictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Galloway C. (1988), Psychologia uczenia się i nauczania. Warszawa: PWN.

Grzegorczyk A. (2003), Psychiczna osobliwość człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Myszkowska-Litwa M. (2007), Wychowanie intelektualne w teorii i praktyce edukacyjnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Obuchowski K. (1995), Przez galaktykę potrzeb. Psychologia dążeń ludzkich. Poznań: Wydawnic¬two Zysk i S-ka.

Obuchowski K. (2004), Kody umysłu i emocje. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humani¬styczno-Ekonomicznej.

Okoń W. (1987), Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: PWN.

Wasilewska-Kamińska E. (2016), Myślenie krytyczne jako cel kształcenia. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Zalewski Z. (1991), Psychologia zachowań celowych. Warszawa: PWN.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2017.1.61
Data publikacji: 2018-01-15 08:16:58
Data złożenia artykułu: 2018-01-12 14:47:37


Statistics


Total abstract view - 1432
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 11026

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Ewa Szadzińska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.